Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că, începând cu data de 2 decembrie 2019 și până în prezent, au fost autorizaţi pentru efectuarea plăţilor regulare, aferente anului de cerere 2019, un număr de 759.466 de fermieri (ceea ce reprezintă 90% din numărul fermierilor eligibili la plata regulară) cu suma totală de 690,98 de milioane de euro, astfel: 598,32 de milioane de euro din Fondul European de Garantare Agricolă; 77,30 de milioane de euro din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală; 15,36 de milioane de euro cofinanţare de la Bugetul Naţional.

Totodată, APIA aduce la cunoștinţă că au fost stabilite cuantumurile aferente Ajutoarelor Naţionale Tranzitorii în sectoarele vegetal și zootehnic, pentru anul de cerere 2019.

Valoarea plafonului este de 246.232.400 de euro, și se asigură de la bugetul de stat, prin Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Plăţile pentru Ajutoarele Naţionale Tranzitorii în sectorul vegetal şi zootehnic se fac în lei, la cursul de schimb de 4,7496 de lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 30 septembrie 2019 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C nr. 329/03 din 01.10.2019.

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură reaminteşte faptul că, în perioada 16 octombrie – 29 noiembrie 2019, au fost autorizate plăți în avans aferente Campaniei 2019 în suma de 1,319 miliarde de euro, reprezentând cea mai mare sumă autorizată la plata în avans începând cu Campania 2009, anul în care a fost acordată pentru prima data plata în avans.