Oana CĂLIN

ioana@observatorcl.info

 

Sfânta Maria Mare sau Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului este prăznuită pe 15 august. Sfânta Maria este una dintre cele mai importante sărbatori închinate Maicii Domnului, care trebuie tratată cu evlavie. Postul închinat Maicii Domnului, bisericile şi mănăstirile care poartă hramul acestei sărbători, pelerinajele săvârşite cu ocazia acestui praznic, cântările şi rugăciunile închinate Sfintei Mării ne descoperă cât de mare este evlavia creştinilor faţă de Fecioara Maria.

 

 

Pe 15 august, creștinii ordodocși sărbătoresc Adormirea Maicii Domnului. Cinstirea de care se bucură Maica Domnului în Biserica Ortodoxă este în strânsă legătură cu rolul pe care ea l-a avut în iconomia mântuirii neamului omenesc: s-a oferit ca sân al creației ca să-L nască pe Ziditorul tuturor pentru a curăți creația și a o îndumnezei. Despre însemnătatea Sărbătorii Adormirii Maicii Domnului, ne vorbeşte, în rândurile ce urmează, preacucernicul părinte protopop Ramon Eugen Ilie, protoiereul Călăraşiului.

„Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului se înscrie în calendarul creștin ortodox ca fiind ultima mare sărbătoare închinată Maicii Domnului din cursul anului bisericesc. Pe lângă celelalte săbători închinate Maicii Domnului, care ar fi Nașterea Maicii Domnului, sărbătorită în fiecare an la 8 septembrie, numită și în popor Sfântă Mărie Mică, mai avem Intrarea în biserică a Maicii Domnului, sărbătorită pe 21 noiembrie, numită în popor Vovidenia. Apoi, pe 25 martie cu toții cunoaștem că sărbătorim Buna Vestire sau Blagoveștenii. Acestea sunt sărbători deosebit de frumoase ca și semnificație și bogate ca însemnătate. Pe 8 septembrie sărbătorim Nașterea Maicii Domnului, în Ierusalim și din tot Israelul, din Sfinții Părinți Ioachim și Ana. Pe 21 noiembrie sărbătorim Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, atunci când Pruncul întâi născut era adus la templu în Ierusalim de Sfinții Părinți și închinat lui Dumnezeu. Maica Domnului, conform tradiției creștin-ortodoxe, se spune că aceasta a rămas la templu până la vârsta de 12 ani, când a fost închinată Dreptului Iosif și după aceea, după ce Duhul Sfânt s-a pogorât peste aceasta, a avut prunc pe Emanuel, care se tâlcuiește Fiul lui Dumnezeu și cu toții știm că acesta a fost Iisus Hristos, Mesia cel mult așteptat. Buna vestire este sărbătoarea în care Fiul lui Dumnezeu a fost zămislit, a fost primit în pântecul său de Fecioara Maria. Prin vestea dată de Îngerul Gavriil se întâmplă ca în lume să se coboare Fiului lui Dumnezeu, făcându-se om adevărat și Dumnezeu adevărat. Așa cum se rostește în cântarea specifică acestei zile, acesta este începutul mântuirii noastre, a creștinilor. De la Buna Vestire suntem siguri că Mântuirotul Hristos se naște și zămislește în Fecioară și va răscumpăra mai departe păcatele oamenilor căzuți în robia păcatului, care doreau să-L primească pe Hristos. Conform rânduielilor și păcatelor săvârșite de dânșii, aceștia se îndepărtau din ce în ce mai mult de Dumnezeul cel adevărat. Fecioara Maria a participat la toate evenimentele importante din viața Mântuitorului nostru Iisus Hristos. S-a bucurat, așa cum vedem la nunta din Cana Galilei, când participă alături de Fiul său, Mântuitorul Iisus Hristos la prima minune săvârșită de acesta, la rugămintea Masicii Domnului. Mântuitorul preface apa în vin. La nunta acea vinul se sfârșise și pentru ca mirii să nu se facă se râs în fața tuturor, Maica Domnului vine la Mântuitorul Hristos și îl roagă să facă această minune pentru a binecuvânta căsătoria celui doi miri. O vedem des pe Maica Domnului în preajma Mântuitorului Hristos și aceasta se bucură și trăiește fiecare eveniment din viața Mântuitorului Hristos, dar și se întristează atunci când și-a văzut în suferință propriul ei Fiu. Cel mai dureros și cel mai înălțător moment este atunci când Maica lui Dumnezeu se află la picioarele crucii Mântuitorului Iisus Hristos, înălțată pe dealul Golgotei și când se roagă a se sfârși Mântuitorul din această viață mai repede și a nu mai suferi. Mântuitorul are puterea de a o încredința pe Maica Sa ucenicului Ioan,  și îi spune: Fiule, iată mama ta. Mamă, iată-l pe fiul tău. Iisus nu o lasă singură pe acest pământ și o încredințează pentru a fi ocrotită de către prietenului Său Ioan. Apoi, Maica lui Dumnezeu participă alături de femeile mironosițe atunci când descoperă că mormântul Mântuitorului era gol. Deși venise să ungă trupul lui Hristos cu miresme, nu-l mai găsise pentru că Acesta înviase din morți. Nu după multă vreme, Maica Domnului și din cauza bătrâneții și din cauza suferinței se sfârșește din această viață și este prohodită timp de trei zile, petrecută cu cântări și rugăciuni de către ucenici Mântuitorului, dar și de către rudele Sale. La această înmormântare, nu participă ca și în cazul Mântuitorului Hristos, Sfântul Apostol Toma. Acesta vrea să aducă o ultimă rugăciune și să sărute mâna Maicii Domnului și la fel găsesc mormântul gol și sunt încredințați că aceasta s-a înălțat cu trupul la cer. Sfântul Andrei Criteanul menționează că făcând referire la acest moment tragic al Adormirii Maicii Domnului , ceea ce a ținut în pântece, pe pruncul lui Dumnezeu, care a fost Fecioară și a  rămas fecioară și după naștere , nu putea ca rămășițele sale să se împrăștie în lumea aceasa. Fiind pântec sfânt, trup sfânt al Maicii Sale, cea care a ținut în pântecul său pe Fiul lui Dumnezeu, nu putea să se întineze de murdăria acestei lumi, iar atunci este ridicat cu trupul la cer. Adormirea Maicii Domnului este cea mai însemnată sărbătoare închinată Maicii lui Dumnezeu, in țara noastre fiind foarte numeroase bisericile care poartă acest hram. Poporul român credincios are o evlavie deosebită la Maica lui Dumnezeu. Având în vedere că Maica Domnului are mai multe zile de prăznuire,  pe 15 august , Adormirea sa și pe 8 septembrie, Nașterea Sa, este bine să facem aducere aminte la toate sărbătorile închinate Maicii Domnului. Sărbătoarea Maicii Domnului trebuie tratată cu evlavie și cu frică pentru că nu ne bucurăm când cineva părăsește lumea aceasta. Având în vedere că sunt anumite evenimente în viața noastră, Biserica îngăduie astfel de serbări ale zilelor onomastice. De asemenea, este de menționat ca Sărbătoarea Maicii Domnului să fie precedată de un post de aspru de două săptămâni. Vă îndemnăm să țineți acest post pentru că el este o curățire nu numai sufletească, ci și trupească”, ne-a mărturisit preacucernicul părinte protopop Ramon Eugen Ilie, protoiereul Călăraşiului.