Prin adresa nr. 48 din 4 octombrie 2017 a preotului paroh al Bisericii „Sfânta Mare Muceniță Anastasia” din municipiul Călărași, se solicită atribuirea cu titlul gratuit a suprafeței de 838 de metri pătraţi teren situat în municipiul Călărași, strada Policlinicii, nr. 2A, pentru ca Parohia „Sfânta Mare Muceniță Anastasia” să poată intabula construcția. Astfel, în şedinţa de mâine, 28 noiembrie, a Consiliului Local, va fi supus la vot proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosință cu titlu gratuit către Biserica “Sfânta Mare Muceniță Anastasia”, a unui  imobil – teren, în suprafață de 838 de metri pătraţi situat în municipiul Călărași, strada Policlinicii, nr. 2A.

Suprafața de 838 de metri pătraţi reprezintă terenul aferent Parohiei “Sfânta Mare Muceniță Anastasia” inclusiv terenul de sub construcție și anexele acesteia, iar atribuirea dreptului de folosință cu titlu gratuit se va face pe toată perioada existentei construcţiei. Suprafaţa de 838 de metri pătraţi nu va putea fi folosită în alte scopuri decât cel pentru care a fost atribuită. De asemenea, se interzice închirierea suprafeţei de teren de 838 de metri pătraţi precum şi utilizarea în alte scopuri. Terenul aparţine domeniului public al municipiului Călăraşi, având numărul cadastral  28157.