Asociația INACO – Inițiativa pentru Competitivitate – a semnat, în data de 11 iulie 2019, în cadrul proiectului „Politici publice alternative pentru dezvoltare locală competitivă”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, Protocolul de susținere a propunerii de înființare a Grupurilor de Inițiativă Locală (GIL) pentru Economia Viitorului (GILEV) cu Instituția Prefectului – Județul Călărași.

Protocolul a fost semnat în cadrul ședinței Comisiei de Dialog Social la care au fost prezenți patru experți în gestionarea grupului țintă din partea INACO, iar Prefectura Călărași a fost reprezentată de subprefectul Mihăiță-Constantin Beștea.

Scopul semnării acestui protocol este cooperarea interinstituțională privind dezvoltarea de rețele tematice și constituirea GIL-urilor/GILEV-urilor, precum și comunicarea pe plan local cu autoritățile prin derularea în mod participativ a cel puțin unei ședințe de Comisie de Dialog Social pentru informarea cu privire la utilitatea proiectului și la modul de constituire a unei politici publice alternative.

Grupurile de Initiațivă Locală pentru Economia Viitorului sunt o formă de parteneriat între reprezentanți ai sectoarelor public-privat de la nivel local. Scopul lor este de a elabora propuneri de politici publice locale alternative, conectate la economia viitorului, care să fie integrate în bugetele locale participative.

Aceasta este o inițitivă a Asociației INACO în cadrul proiectului „Politici publice alternative pentru dezvoltare locală competitivă”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020.

În cadrul parteneriatului din Călăraşi se va face analiza nevoilor particulare ale beneficiarilor la nivel de regiune în ceea ce privește dezvoltarea bugetelor locale. Vor fi furnizate puncte de vedere cu privire la politica publică alternativă propusă spre dezvoltare în cadrul proiectului, prin co-interesarea propriilor angajați în vederea participării la activitățile din cadrul proiectului. Protocolul de susținere a propunerii de înființare a Grupurilor de Inițiativă Locală pentru Economia Viitorului  implică o serie de obligații pe care părțile semnatare și le-au asumat. Acest parteneriat presupune: sprijin activ în dezvoltarea capacității instituționale de a formula politici publice, asigurarea unei colaborări active care reunește reprezentanți ai sectoarelor public-privat de la nivel local, cu scopul de a implementa și dezvolta conceptul de politică publică alternativă, conceptul de bugete participative și cel al grupurilor de inițiativă locală pentru economia viitorului, coagularea actorilor interesați de a acționa concentrat pentru dezvoltarea domeniului economiei viitorului, cu accent pe bugetele locale elaborate în mod participativ, construirea unei viziuni comune de intervenție, precum și facilitarea schimbului de experiență și expertiză. Prin crearea GILEV-urilor va fi îmbunătățită calitatea strategiilor economice și sociale ale României, ceea ce  va conduce la promovarea unei economii inovative, bogată în cunoaștere, competitivă și eco-eficientă, cu un nivel înalt de ocupare. Din punct de vedere social distribuția uniformă a câștigurilor generate de creșterea economică va favoriza categoriile de persoane cu venit mic și mediu. În același timp, prin implementarea acestei politici publice, se va obține decuplarea creșterii economice de impactul asupra mediului, în scopul conservării resurselor naturale și al protejării mediului.