Până la data de 30 ianuarie 2018, Primăria Municipiului Călărași pune la dispoziția călărășenilor un patinoar, în cadrul acţiunilor derulate cu ocazia sărbătorilor de iarnă.

Consiliul Local Municipal Călărași a aprobat marți, 28 noiembrie, în ședință ordinară, Regulamentul de exploatare și gestionare al acestui patinoar, precum și tariful de acces. Patinoarul, amplasat în parcarea primăriei pe o suprafață de 300 de metri pătrați, este deschis în fiecare zi, între orele 10:00 şi 22:00, iar în zilele de 25 decembrie 2017, 31 decembrie 2017 și 1 ianuarie 2018 acesta va fi închis. Programul de funcționare poate fi modificat în funcție de evoluția condițiilor meteorologice precum și de solicitările privind utilizarea pistei. Călărăşenii au luat deja cu asalt patinoarul. În primele patru zile de funcționare ale patinoarului, Serviciul Taxe și Impozite Locale a anunțat că au fost vândute 1.150 de bilete.

Cele mai importante reguli impuse în utilizarea patinoarului sunt următoarele: patinoarul poate fi utilizat de orice persoană cu condiţia respectării prevederilor prezentului regulament; patinajul se face pe risc propriu şi numai cu respectarea obligațiilor stabilite şi asumate; programul de funcţionare: zilnic, în intervalul 10:00 – 22:00, în afara zilelor de 25 şi 31 decembrie 2017 și 1 ianuarie 2018 când patinoarul este închis; durata unei serii: o oră și 30 de minute; tariful obligatoriu: 5 lei de persoană pe serie, indiferent dacă timpul petrecut pe patinoar sau timpul de folosire a patinelor este o fracțiune dintr-o serie; utilizatorul va completa și va semna formularul  indicat de către organizator care îi va reţine cartea de identitate sau carnetul de elev vizat, acest document se va restitui la ieșirea de pe pistă; patinele nu se pot transmite de la un utilizator la altul, fiecare persoană fiind obligată să folosească şi să restituie, personal, patinele, utilizând tichetele emise de către organizator; utilizatorul poate folosi patine personale sau puse la dispoziție de organizator; intrarea pe patinoar se va face doar prin locul special amenajat, pe baza tichetului eliberat de organizator; se va patina doar în sensul acelor de ceasornic conform indicației aplicată pe mantinelă – direcţia de patinaj, în ritm constant, fără viteză, într-o manieră care să nu pună în pericol securitatea celorlalți patinatori, fiind interzis patinajul în forță, cu viteză sau balansul printre ceilalți patinatori; în cazul căderii pe pistă se vor ridica mâinile pentru evitarea accidentelor, respectând regula – „Ai căzut, ţine mâinile sus!”; se vor respecta cu stricteţe anunţurile şi indicaţiile personalului care asigură funcţionarea patinoarului; copiii cu vârsta mai mică de 7 ani au acces cu patine şi doar însoţiţi de persoane care au echipament adecvat pentru patină; este interzisă urcarea pe mantinelă, spargerea gheții în mod intenționat sau deteriorarea elementelor pistei de patinaj; nu se vor folosi telefoane mobile pe timpul patinajului; utilizatorul va plăti despăgubirile produse din vina sa aferente daunelor produse asupra pistei, utilajelor, echipamentului etc., utilizate în timpul funcţionării patinajului.

Le sunt interzise însoțitorilor: să se sprijine sau să depoziteze obiecte pe mantinelă; să aglomereze căile de deplasare a patinatorilor spre și dinspre suprafața gheții; să fumeze în apropierea pistei; să arunce cu bulgari sau alte obiecte în patinatori sau să poarte cu aceștia dialoguri cu limbaj obscene; să arunce deşeuri menajere (gunoaie) în alte locuri decât în recipienţi; să ofere patinatorilor peste mantinelă diverse obiecte, mâncare, băuturi etc.; să distragă atenția patinatorilor (aceștia pot deveni victime ale accidentărilor).

Nerespectarea acestui regulament duce la evacuarea persoanei implicate, atât de pe gheaţă, cât şi din incinta patinoarului, ulterior, interzicerea accesului în complex pe o perioadă nedeterminată.

Patinajul se face pe risc propriu. Administrația patinoarului nu răspunde de eventualele accidentări ale patinatorilor sau de orice prejudiciu material sau moral suferit în timpul activității de patina. Administrația patinoarului nu răspunde de pierderile obiectelor personale. Deoarece calitatea gheții și condițiile de patinaj în siguranță sunt influențate de condițiile meteorologice, administrația locală își rezervă dreptul de a modifica programul de funcționare al patinoarului.