Pe ordinea de zi a ședinței de joi, 25 iunie, a Consiliului Județean se află o hotărâre de a transforma patru posturi vacante din cadrul Spitalului Județean de Urgență „Dr. Pompei Samarian” în posturi de asistent medical generalist.

Dacă hotărârea va fi aprobată, modificările ar urma să fie următoarele: transformarea postului vacant de îngrijitor din cadrul Serviciului Administrativ Tehnic – Întreținere Spații Sanitare (poziția nr. 731 din Statul de funcții), într-un post vacant de asistent medical generalist (PL) și mutarea acestuia în cadrul Unității de Transfuzii Sanguine; transformarea postului vacant de asistent medical specialitatea laborator, gradul principal (PL) din cadrul Laboratorului de Analize Medicale, într-un post vacant de asistent medical generalist, gradul principal (PL), (poziția nr. 598 din Statul de funcții); transformarea postului vacant de asistent social, (S), din cadrul Unităţii de Primire Urgenţe, într-un post vacant de asistent medical generalist (PL), (poziția nr. 15 din Statul de funcții); transformarea postului vacant de asistent medical specialitatea pediatrie, gradul principal (PL), din cadrul U.P.U., într-un post vacant de asistent medical generalist (PL), (poziția nr. 47 din Statul de funcții).

În referatul de aprobare se menționează că „înființarea postului de asistent medical generalist (PL) în cadrul Unității de Transfuzii Sanguine este necesară și oportună, având în vedere necesitatea asigurării continuității  activității în zilele de repaus săptămânal, sărbători legale și în celelalte zile în care, potrivit dispozițiilor legale, nu se lucrează, precum și pe perioada concediului de odihnă, concedii medicale, concedii pentru îngrijirea copilului, conform prevederilor legale.

Transformarea specialității (laborator și pediatrie) celor două posturi vacante de asistent medical în asistent medical generalist au la bază faptul că absolvenții școlii post liceale sanitare sunt declarați la finalizare asistenți medicali generaliști, ei putând profesa în mai multe specialități, conform competențelor profesionale certificate în calificarea profesională”.