Primăria Municipiului Călărași a depus, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri Publice, în vederea finanțării, patru proiecte ce privesc reabilitarea termică a unor clădiri publice.

Trei unități de învățământ şi Căminul pentru persoane vârstnice

Este vorba de trei unități de învățământ (Liceul Teoretic Mihai Eminescu, Grădinița cu Program Prelungit Țara Copilăriei și Școala Gimnazială  Tudor Vladimirescu) și de Căminul pentru persoane vârstnice „Sf. Antim Ivireanul”. Cu ajutorul fondurilor europene oferite de Programul Operațional Regional 2014-2020, prin cele patru proiecte sunt vizate lucrări de reabilitare termică a clădirii, cum ar fi : lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii, lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum, instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu, lucrări de instalare/reabilitare/ modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior, lucrări de reabilitare/ modernizare a instalațiilor de iluminat in clădiri.

Proiectul „Reabilitarea termică a Liceului Teoretic Mihai Eminescu Călărași” are  o valoare de 4.570.814,38 lei (inclusiv TVA), din care 2% contribuția UAT Municipiul Călărași, proiectul „Reabilitarea termică a Grădiniței cu program prelungit Țara Copilăriei Călărași”, are o valoare de 3.656.311,97 lei (inclusiv TVA), proiectul „Reabilitarea termică a Scolii Gimnaziale „T. Vladimirescu Călărași”, are o valoare de  4.445.388,00 lei (inclusiv TVA), iar proiectul „Reabilitarea termică a Căminului pentru persoane vârstnice „Sf. Antim Ivireanul” Călărași”, are o valoare de 2.506.946,18 lei (inclusiv TVA). Contribuția din bugetul local se ridică la 2% din valoarea fiecărui proiect.