Consilierii locali au votat, săptămâna trecută, Proiectul de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a cofinanţării pentru investiţia „Săli de sport în şcoli gimnaziale: Mircea Vodă, Constantin Brâncoveanu, Mihai Viteazul şi Colegiul Economic (Corp B – str. Griviţa)”. Având în vedere faptul că în multe şcoli din municipiul Călăraşi orele de sport se ţin în săli obişnuite de clasă, nefiind îndeplinite condiţiile de spaţiu, este necesară construirea sălilor de sport în cadrul acestor instituţii de învăţământ.

 

Municipiul Călărași a solicitat Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene includerea în Programul Naţional de Dezvoltare Locală, domeniul specific – realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, respectiv creşe, grădiniţe, şcoli generale, licee, colegii naţionale, precum şi alte unităţi de învăţământ preuniversitar, înfiinţate potrivit legii. Având în vedere faptul că în multe şcoli din municipiul Călăraşi orele de sport se fac în săli obişnuite de clasă, nefiind îndeplinite condiţiile de spaţiu, de volum aferente unui elev şi nici dotările corespunzătoare pentru astfel de activităţi, respectiv vestiare şi grupuri sanitare, se impune necesitatea construirii câte unei săli de sport pentru fiecare din Şcolile Gimnaziale „Mircea Vodă”, „Constantin Brâncoveanu”, „Mihai Viteazul” şi Colegiul Economic (Corp B – strada Griviţa). Sălile de sport pentru uz didactic au fost concepute cu un minimum de funcţiuni pentru a satisface cerinţele programului educaţional bazat pe activităţi sportive şcolare. Suprafaţa construită a sălii de sport va fi de 220,84 de metri pătraţi, la care se adaugă suprafaţa trotuarului de garda de 100,21 de metri pătraţi, rezultând o suprafaţă construită totală de 321,05 metri pătraţi. Sistemul constructiv este alcătuit din cadre de beton armat, planşee din beton armat şi tălpi continue de fundare din beton simplu, peste care sunt prevăzute grinzi de fundare din beton armat. Închiderile perimetrale se vor realiza din zidărie din BCA de 25 de centimetri grosime. Pe faţadele clădirii se va aplica un termosistem din polistiren expandat ignifugat de 10 centimetri grosime. Acoperişul va fi de tip şarpantă cu structură metalică în două ape. Valoare pentru o sală sport este 850.003 lei cu TVA din care C+M – 686.281 de lei cu TVA. Pentru investiţia „Săli de sport în şcoli gimnaziale: Mircea Vodă, Constantin Brâncoveanu, Mihai Viteazul şi Colegiul Economic (Corp B – str. Griviţa)”, valoarea estimată a investiţiei este de 3.400.012 lei cu TVA. Cofinanţarea de la bugetul propriu al municipiului Călăraşi este de 163.872 de lei cu TVA. Aceste sume reprezintă cheltuieli neeligibile prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală.