Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a aprobat miercuri, 20 noiembrie, un nou proiect în cadrul Programului privind instalarea stațiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședințe de județ, respectiv cel al municipiului Călărași, care urmează să beneficieze de o finanțare de 715.085,28 de lei, pentru montarea unui număr de patru stații de reîncărcare cu opt puncte de reîncărcare rapidă echivalente.

Noul proiect contribuie, alături de cele 11 aprobate până acum, la dezvoltarea rețelei de stații de reîncărcare pe care Ministerul Mediului și Administrația Fondului pentru Mediu și-au propus s-o dezvolte la nivelul municipiilor reședintă de județ, în eforturile de reducere a emisiilor rezultate din transporturi și în acord cu strategiile naționale în domeniul schimbărilor climatice.

AFM reaminteşte, pe această cale, unităților administrativ – teritoriale – reședință de județ, care nu au depus dosar de finanțare în cadrul acestui program, că sesiunea de depunere este deschisă până la data de 13 decembrie 2019.

Obiectivul Programului îl reprezintă dezvoltarea infrastructurii de alimentare a vehiculelor cu energie electrică.

Solicitanții eligibili sunt unităţile administrativ-teritoriale – reşedinţe de judeţ şi municipiul Bucureşti, iar suma alocată sesiunii de finanţare este de 92 de milioane de lei.

Finanţarea se acordă în procent de maximum 90% din cheltuielile eligibile şi nu mai mult de 190.000 de lei pentru instalarea unei staţii de reîncărcare, în limita sumelor maxime ce pot fi acordate pentru fiecare solicitant în funcție de numărul de locuitori aferent, conform datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică, acestea fiind publicate pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu.