Programul de Cooperare Transfrontalieră (PCT) ENI Ungaria – Slovacia – România – Ucraina 2014 – 2020 a lansat procedura de identificare şi selecţie pentru evaluatori independenţi, în vederea completării Grupului de evaluatori de la nivelul programului.

Scopul selecţiei îl reprezintă constituirea unei echipe de evaluatori, cu  pregătire şi experienţă profesională în domeniile cooperării transfrontaliere şi în sectoarele relevante ale Programului de Cooperare Transfrontalieră ENI Ungaria – Slovacia – Romania-Ucraina 2014 – 2020.

Evaluatorii vor fi selectaţi pentru acordarea de asistenţă tehnică Secretariatului Tehnic Comun al programului, în sesiunile de evaluare ale proiectelor, depuse în cadrul apelurilor derulate la nivelul programului.

Selecţia evaluatorilor va fi efectuată pe baza experienţei profesionale şi a domeniului de activitate.

Aplicaţiile trebuie depuse la Secretariatul Tehnic Comun al programului şi vor conţine următoarele documente: formularul de aplicaţie (în limba engleză); CV, model european (în limba engleză, disponibil la: http://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae);

copii ale diplomelor, ale documentelor care probează pregătirea profesională, referinţe.

Termenul limită de depunere a aplicaţiilor este 31 ianuarie 2020.

Mai multe detalii referitoare la procesul de aplicaţie şi selecţie, puteţi obţine consultând termenii de referinţă publicaţi pe pagina de internet a programului: https://huskroua-cbc.eu/news/programme-news/call-for-experienced-professionals-to-join-the-programmes-pool-of-assessors.