Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) anunță următoarele măsuri menite să îmbunătățească actul de control, să asigure și să întărească abordarea unitară a acestuia la nivel național și să împiedice încălcările repetate ale operatorilor economici.

 

În acord cu hotărârile pronunţate de către instanţele de judecată, în cauzele din domeniul protecţiei consumatorilor, ce au în vedere principiul proportionalităţii aplicării sancţiunii, conform căruia „dacă operatorul economic a mai fost sancţionat anterior cu avertisment se au în vedere şi circumstanţele personale ale contravenientului”, sens în care se poate aplica sancţiunea cu amendă contravenţională. La stabilirea sancţiunii, în cazul în care se constată că pentru aceeaşi abatere operatorul economic a mai fost sancţionat cu avertisment, agentul constatator va avea în vedere cazierul contravenţional, precum şi aplicarea eventualelor sancţiuni contravenţionale complementare.

Cazierul contravențional se va implementa în data de 1 septembrie 2019 şi va permite identificarea operatorilor economici și a faptelor pentru care s-au aplicat deja sancțiunea avertismentului, astfel încât la o nouă încălcare, aceasta să nu mai fie repetată.

Experiența dobândită în cadrul controalelor realizate de catre comisarii ANPC în decursul timpului a arătat că probele (foto și video) obținute în aceste situații au fost esențiale în câștigarea unor procese în instanță, în baza proceselor verbale de constatare a contravenției încheiate cu această ocazie.

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor respectă prevederile legale în ceea ce priveşte legislaţia în vigoare modificând procedura de control prin luarea unor măsuri legale necesare pentru a asigura că filmarea și fotografierea în cadrul actului de control devin obligatorii, doar cu informarea comerciantului, și fără a i se solicita acestuia un acord prelabil în vedere preconstituirii de probe.

ANPC va lua toate măsurile necesare în vederea asigurării că toate echipele de control sunt dotate din punct de vedere tehnic cu echipamente necesare pentru filmare și fotografiere.

„Măsurile anunțate astăzi (n.r. – miercuri, 28 august) se înscriu în abordarea de control unitară la nivel naţional și în politica de toleranță zero a Autorităţii Naționale pentru Protecția Consumatorilor față de încălcările legislației de către comercianți, în special în privința celor repetate. Nu mai vrem să ignorăm ‘perseverența’ unor comercianți în a produce iar și iar aceleași neplăceri consumatorilor și suntem gata să le arătăm acestora că și ANPC este gata să persevereze și să performeze în a le opri orice încercare de încălcare a legii”, a declarat Horia-Miron Constantinescu, președintele Autorităţii Naționale pentru Protecția Consumatorilor.