Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Călărași anunță faptul că mâine, 29 iulie, va avea loc Concursul național de ocupare a posturilor/catedrelor din unitățile de învățământ preuniversitar. Acesta se va desfășura la Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu”, de pe bulevardul Nicolae Titulescu numărul 2. Pentru proba scrisă, candidaților li se va permite accesul în sălile de examen până la ora 08:15, pe baza unui act de identitate/pașaport valabil, iar proba va începe de la ora 09:00.

„În acest sens, vor fi respectate toate măsurile specifice în vigoare, aplicabile în cazul examenelor naționale, referitoare la normele de acces în centrele de examen, pentru protejarea candidaților și a personalului implicat, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea SARS-CoV-2. În fiecare sală de examen vor fi repartizați maximum zece candidați”, se arată în comunicatul ISJ Călăraşi.

Candidații sunt atenționați: să respecte recomandările responsabilului de sală și ale profesorilor asistenți; să verifice, înainte de a începe redactarea răspunsurilor, dacă subiectul primit corespunde disciplinei pentru care a validat fișa de înscriere la concurs; să completeze, cu majuscule, pe foaia tipizată, denumirea disciplinei de concurs, copiind formularea din subiectul primit; să completeze spațiul care se sigilează cu datele personale de identificare pe foile de concurs tipizate, utilizate pentru redactarea lucrării scrise; să sigileze spațiul cu datele personale de identificare, cu etichetele dedicate acestui scop, conform modelului-tip transmis la nivel național de Ministerul Educației și Cercetării; să aplice eticheta autocolantă cu cod de bare nr. 1 pe prima pagină, în partea de sus, stânga, a foii de concurs tipizate și sigilate, în spațiul marcat cu „Cod de bare”; să aplice consecutiv, începând cu a doua foaie de concurs tipizată scrisă, câte o etichetă autocolantă cu cod de bare, în ordine crescătoare, în partea de sus, stânga a fiecărei noi foi tipizate, în spațiul marcat cu „Cod de bare”; să utilizeze etichetele autocolante cu cod de bare doar pentru identificarea foilor de concurs tipizate scrise; să utilizeze în borderoul de predare a lucrărilor scrise, numărul paginilor scrise, al etichetelor autocolante cu cod de bare utilizate, al etichetelor autocolante cu cod de bare neutilizate; să semneze în borderoul de predare a lucrărilor scrise, declarând pe propria răspundere că a procedat la lipirea pe fiecare foaie tipizată scrisă, neanulată, a câte unei etichete autocolante cu cod de bare, numerotate consecutiv, în ordine crescătoare și că a primit și a tratat subiectul corespunzător disciplinei pentru care a validat fișa de înscriere la concurs; să predea la final lucrarea scrisă, subiectul, ciornele, etichetele și etichetele autocolante cu cod de bare neutilizate.