În cadrul proiectului „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populaţia judeţelor Argeş, Teleorman şi Călăraşi”, cod SMIS 125358, care a fost depus spre finanţare în cadrul apelului POR/2018/8/8.1/A/7 regiuni – Nefinalizate, la nivelul Regiunii Sud Muntenia au fost accesate fonduri în valoare totală de 3.268.811,96 de lei, din care contribuţia Uniunii Europene: 2.288.168,37 de lei, respectiv contribuţia naţională: 915.267,28 de lei.

Beneficiarii acestui proiect au fost Ministerul Sănătăţii – lider de parteneriat, UAT Judeţul Argeş, Spitalul Orăşenesc „Sfântul Spiridon” Mioveni, Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti, Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexandria, Spitalul Orăşenesc „Regele Carol I” Costeşti, Spitalul de Pediatrie Piteşti, Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni, Spitalul Municipal Câmpulung, Spitalul Municipal Olteniţa, Spitalul de Boli Cronice şi Geriatrie „Constantin Bălăceanu Stolnici” Ştefăneşti, UAT Oraşul Mioveni, Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung, UAT Municipiul Câmpulung.