Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a prelungit sesiunea de depunere a dosarelor de finanțare în cadrul Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate neracordate la rețeaua de distribuție a energiei electrice până la data de 31 ianuarie 2020.

Scopul programului îl reprezintă creşterea eficienţei energetice, îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin producerea de

energie electrică din surse regenerabile la locuinţele situate la cel puţin 2 kilometri faţă de reţeaua naţională de distribuţie a energiei electrice şi prin reducerea utilizării

combustibililor convenţionali.

Programul se adresează unităților administrativ-teritoriale care se regăsesc în lista potenţialilor beneficiari pentru care se pot depune cereri de finanțare, numărul de gospodării şi sumele alocate acestora, publicată pe site-ul AFM.

Suma alocată sesiunii de finanțare pentru acest an este de 230 de milioane de lei.

Finanţarea nerambursabilă acordată de Administrația Fondului pentru Mediu este în proporţie de 100% din

valoarea cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 25.000 de lei inclusiv TVA, pentru fiecare sistem fotovoltaic care deserveşte o gospodărie. Finanţarea se acordă eşalonat,

în interiorul perioadei de valabilitate a contractului de finan ţare şi pe măsura implementării proiectului.

În cadrul unei sesiuni de finanţare, solicitantul poate depune o singură cerere de finanţare pentru o parte sau pentru toate gospodăriile cuprinse în lista potenţialilor

beneficiari publicată pe site-ul AFM. Pentru fiecare gospodărie se poate obţine finanţare o singură dată.