Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială
Ministerul Muncii și Protecției Sociale a publicat un anunț important pentru acordarea indemnizației lunare de hrană persoanelor diagnosticate cu tuberculoză, tratate în ambulatoriu, prevăzută de art. 15 din Legea nr. 302/2018 privind măsurile de control al tuberculozei.
Astfel, persoanele adulte și copiii diagnosticați cu tuberculoză, beneficiază (numai pe perioada în care sunt tratați în ambulatoriu), de o indemnizație lunară de hrană, până la vindecare, abandonul tratamentului sau până la decesul pacientului. Indemnizaţia lunară de hrană se plăteşte prin agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială/a municipiului Bucureşti, în baza documentelor transmise de direcțiile de sănătate publică județene/a municipiului București.
Condițiile de acordare: pacientul urmează tratamentul prescris, fără întrerupere, atât în faza iniţială/intensivă a regimului terapeutic, cât şi în faza de continuare a acestuia; să nu fie înregistrate mai mult de șapte omisiuni de administrare a dozelor pe lună, pentru faza iniţială/intensivă a regimului terapeutic; să nu fie înregistrate mai mult de trei omisiuni de administrare a dozelor pe lună, pentru faza de continuare a regimului terapeutic.
Documente necesare: pentru adultul diagnosticat cu tuberculoză: cerere (formular tip) se poate descărcă modelul de pe pagina web a agenției teritoriale competente: https://www.mmanpis.ro/despre-anpis/agentii-teritoriale/,
copia actului de identitate, cererea se depune personal sau prin reprezentant legal la dispensarul de pneumoftiziologie în teritoriul căruia pacientul îşi are domiciliul; pentru copilul diagnosticat cu tuberculoză: cerere (formular tip) se poate descărca modelul de pe pagina web a agenției teritoriale competente: https://www.mmanpis.ro/despre-anpis/agentii-teritoriale/, copia actului de identitate al reprezentantului legal
copia actului care dovedeşte calitatea reprezentantului legal (părinte, tutore, curator, persoană sau familie căreia copilul i-a fost dat în plasament sau în plasament de urgenţă, inclusiv asistent maternal). Cererea se depune de reprezentantul legal al copilului la dispensarul de pneumoftiziologie în teritoriul căruia pacientul îşi are domiciliul; pentru copilul diagnosticat cu tuberculoză pentru care s-a stabilit măsura plasamentului într-o instituţie publică de asistenţă socială sau într-un organism privat acreditat şi licenţiat în condiţiile legii: cerere (formular tip) se poate descărc modelul de pe pagina web a agenției teritoriale competente: https://www.mmanpis.ro/despre-anpis/agentii-teritoriale/
lista nominală a copiilor diagnosticaţi cu tuberculoză, trataţi în ambulatoriu. Cererea va fi întocmită de conducerea direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului (DGASPC) sau a organismului privat acreditat şi licenţiat în condiţiile legii. Documentele se depun și se înregistrează la dispensarul de pneumoftiziologie în a cărui rază se găseşte DGASPC sau organismul privat acreditat şi licenţiat în condiţiile legii.
Toate cererile vor fi avizate prin semnare şi aplicarea parafei de către medicul curant, care confirmă astfel continuarea tratamentului în ambulatoriu de către pacient.