foto: www.automarket.ro

În anul 2019, pentru Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național („Rabla Clasic”) este organizată sesiune de înscriere în vederea acceptării solicitanților proprietari persoane juridice, în perioada 12 aprilie – 30 septembrie.

Conform ghidului de finanțare, programul se derulează în limita creditelor de angajament şi bugetare prevăzute cu această destinaţie prin bugetele anuale ale Fondului pentru Mediu, aprobate conform legii.

Pentru acest an, suma alocată în cadrul sesiunii de finanţare programului „Rabla Clasic” este 235 de milioane de lei, din care: 200 de milioane de lei pentru persoane fizice și 35 de milioane de lei pentru persoane juridice. Bugetul alocat persoanelor fizice a fost epuizat, iar pentru persoanele juridice mai este disponibilă suma de 11.243.700 de lei. După epuizarea sumei alocate persoanelor juridice, nu se mai pot primi dosare de acceptare în cadrul programului. În acest sens, pentru informarea solicitanților interesați, pe site-ul instituției va fi actualizată, săptămânal, situația fondurilor disponibile.