Muzeul Dunării de Jos, instituție de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Călărași, prezintă publicului, în cadrul proiectului „Mari Personalităţi Călărăşene”, „Personalitatea lunii noiembrie – Mihail Orzeaţă – general aviaţie”.

 

Mihail Orzeaţă s-a născut la data de 20 noiembrie 1951, în comuna Roseţi, judeţul Călăraşi. A absolvit cursurile Şcolii militare de ofiţeri de aviaţie, specialitatea aviaţie (1973), cursul de trecere pe avionul supersonic (1974) şi cursul de perfecţionare a navigatorilor de sol (1978).

A fost repartizat, după absolvirea Şcolii de ofiţeri, ca pilot la Escadrila 1 din Regimentul 49 aviaţie vânătoare – bombardament (1974 – 1975), apoi la Escadrila 1 din Regimentul 57 aviaţie de vânătoare (1975 – 1977). Devine apoi navigator cu dirijarea la PD Sulina, Regimentul 57 aviaţie de vânătoare (1977 – 1979).

Timp de doi ani (1979 – 1981) urmează cursurile Secţiei de aviaţie şi apărare antiaeriană din cadrul Academiei Militare din Bucureşti, după care devine cadru didactic în această instituţie de învăţământ militar superior, fiind încadrat succesiv asistent (1981 – 1982), lector (1982 – 1987) şi conferenţiar (1987 – 1990) la Catedra de tactica aviaţiei.

În paralel, urmează cursul de perfecţionare a cadrelor nou numite în funcţii didactice din învăţământul militar superior (1981 – 1982) şi cursul postacademic de analişti de stat major pentru aviaţie (1984 – 1985).

În anul 1990, a obţinut titlul ştiinţific de doctor în ştiinţe militare. După Revoluţia din decembrie 1989, Mihail Orzeaţă îndeplineşte funcţii importante în cadrul Comandamentului Aviaţiei Militare: şef al Biroului pregătire de luptă (1990 – 1991), şef de stat major al Diviziei 59 aviaţie (1991 – 1995) şi apoi şef de stat major al Corpului 2 aviaţie şi apărare antiaeriană din cadrul Statului Major al Aviaţiei şi Apărării Antiaeriene (1995 – 1997). Şi-a desăvârşit pregătirea militară urmând cursuri atât în ţară, cât şi în străinătate: curs de mobilizare (1992), Colegiul Superior de Stat Major (1995), Colegiul de Război al Forţelor Aeriene ale Statelor Unite ale Americii (1997 – 1998), Cursul internaţional superior de management al resurselor de apărare, Monterey, SUA (2002), Colegiul de management al resurselor de apărare şi educaţional (2003 – 2004). Este transferat apoi în Statul Major General, unde activează ca şef al Secţiei aviaţie şi apărare antiaeriană (1997), locţiitor al comandantului Aviaţiei Militare (1997 – 1998), şef al Secţiei aviaţie şi apărare antiaeriană din cadrul Direcţiei Doctrină şi Instrucţie (1998 – 1999), apoi locţiitor al şefului Direcţiei Planificare Strategică şi Control Armamente (1999).

Mihail Orzeaţă revine apoi în cadrul Statului Major al Forţelor Antiaeriene pe următoarele funcţii: comandant al Punctului de comandă principal (1999 – 2000), locţiitor al comandantului Comandamentului operaţional aerian principal (2000 – 2001), locţiitor al şefului Statului Major al Forţelor Aeriene (2001 – 2002 şi 2005 – 2006). A fost înaintat la gradul general de flotilă (cu o stea) la data de 29 noiembrie 2001.

După ce, în perioada 2002 – 2004, a fost director adjunct al Statului Major General, este promovat apoi ca director al acestei structuri (2004 – 2005, noiembrie 2006 – decembrie 2007). Mihail Orzeaţă a fost înaintat la gradul de general-maior (cu două stele) la data de 15 noiembrie 2003 şi apoi la cel de general-locotenent (cu trei stele) la data de 23 decembrie 2006.

La data de 12 decembrie 2007, generalul-locotenent de aviaţie Mihail Orzeaţă a fost numit în funcţia de locţiitor al şefului Statului Major General (cu rang de secretar de stat).

Printr-un decret prezidenţial semnat la data de 18 noiembrie 2008, Mihail Orzeaţă a fost înaintat în gradul de general – cu patru stele – şi trecut în rezervă.