Crescătorii de suine călărăşeni sunt îngrijoraţi pentru că virusul pestei porcine africane (PPA) s-a extins în zece exploataţii nonprofesionale din judeţul nostru. Astfel, PPA evoluează în prezent în cinci localităţi din Călăraşi, iar în alte 20 de localităţi este interzisă mişcarea suinelor, produselor şi subproduselor, precum şi a gunoiului de grajd.

 

Pe teritoriul judeţului nostru, la data de 24 iulie 2019, evoluează pesta porcină africană în zece exploataţii nonprofesionale de suine, astfel: două focare în comuna Perişoru, sat Mărculeşti şi fosta fermă Prodasem Jegălia, două focare în Dorobanţu, două focare în Vărăşti (comuna Dorobanţu), un focar în Bogata, comuna Grădiştea, şi trei focare în Ciocăneşti. Pentru o perioadă de 45 de zile de la acţiunea de dezinfecţie finală în exploataţiile declarate focare de PPA, respectiv pe teritoriul localităţilor: Perişoru, Tudor Vladimirescu, Constantin Brîncoveanu, Drajna Nouă, Grădiştea, Rasa, Bogata, Cuneşti, Ciocăneşti, Dorobanţu, Vărăşti, Mânăstirea, Sultana, Coconi, Chiselet, Ulmu, Boşneagu, Făurei, Independenţa, Alexandru Odobescu, este interzisă mişcarea suinelor, produselor şi subproduselor, a gunoiului de grajd provenite de la suine prezente în exploataţiile din localităţile menţionate. Totodată, mişcarea animalelor din celelate specii va fi efectuată doar cu acordul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Călăraşi în baza notificării medicului veterinar de liberă practică de la nivelul localităţii. DSVSA Călăraşi atenţionează crescătorii de suine asupra respectării prevederilor Ordinului Autorităţii Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 20/2018 privind  deţinerea în gospodăriile populaţiei a unui număr limitat de suine, cu respectarea condiţiilor de biosecuritate prevăzute de Ordinul ANSVSA nr. 20/2018, astfel: până la cinci capete de suine la îngrăşat doar pentru consum familial şi până la 20 de capete suine şi peste 20 de capete de suine, proprietarului îi revine obligaţia declarării activităţii şi înregistrarea sanitară veterinară la Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Călăraşi şi la Registrul Oficiului Comerţului Călăraşi. Obligatoriu, suinele deţinute vor fi identificate prin crotaliere şi declarate la medicul veterinar de liberă practică din localitate şi la primărie pentru înregistrarea la Registrul Agricol. În cazul nerespectării măsurilor anterior menţionate, vor fi aplicate sancţiuni contravenţionale în baza Hotărârii Guvernului nr. 984/2005, în valoare de până la 2.400 de lei. Pentru limitarea răspândirii virusului pestei porcine africane, crescătorii de suine trebuie să respecte următoarele reguli: se interzice creșterea liberă a porcinelor domestice în vecinătatea fondurilor cinegetice, precum și pe suprafața gropilor de gunoi și în raza acestora, în scopul evitării contactului cu porcii mistreți; se interzice accesul porcinelor domestice pe suprafața efectivă a fondurilor cinegetice şi sunt interzise în hrana suinelor iarba şi lucerna culese de pe câmp, pentru că ar fi putut să vină în contact cu porcii mistreţi bolnavi. De asemenea, la ieşirea din sole, tarlale cu cereale şi sau legume fiecare mijloc auto/combină cereale/tractor/utilaj hipo va fi dezinfectat cu soluţii pentru DDD (n.r. – deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie. În cazul în care se constată prezenţa de cadavre de porci domestici şi/sau mistreţi, chiar cadavre în putrefacţie aruncate pe gropi de gunoi şi/sau alte locuri (canale, diguri, sole şi tarlale agricole, trebuie anunţate în regim de urgenţă DSVSA Călăraşi  (0242/313676) şi primăria de pe raza localităţii. Pentru orice suspiciune de boală trebuie anunţat imediat medical veterinar de liberă practică concesionar sau Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Călăraşi.