Virusul PPA se extinde în judeţul Călăraşi. La această dată au fost confirmate 13 focare de pestă porcină africană (PPA) în patru localităţi din judeţul nostru, printre care se numără şi municipiul Călăraşi.

 

PPA evoluează în zece județe, în 165 de localități, cu un număr total de 781 de focare (dintre care 11 în exploatații comerciale industriale, unul în abatorul aparținând unei ferme și unul într-o exploatație comercială de tip A) și 40 de cazuri la mistreți. Totodată, virusul pestei porcine africane a fost confirmat şi în judeţul nostru. La aceasta dată, în judeţul Călăraşi sunt confirmate 13 focare de PPA în patru localităţi: Borcea, Perişoru, Constantin Brâncoveanu şi municipiul Călăraşi. De asemenea, există 12 suspiciuni cu probe în lucru. Autorităţile judeţene recomandă crescătorilor de porci să respecte măsurile de biosecuritate prin instalarea la intrarea în gospodării de dezinfectoare pietonale, cât şi celelalte măsuri transmise public.

Evoluţia bolii este în permanentă monitorizată, prin examene clinice şi de laborator, iar zilnic se analizează situaţia existentă, se aplică măsuri şi se întreprind acţiuni în funcţie de circumstanţe.

Acţiunile autorităţilor sunt conjugate şi întreprinse pentru a gestiona eficient focarele de boală, pentru a le lichida cât mai rapid şi pentru a împiedica răspândirea bolii.

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) solicită sprijinul şi înţelegerea cetăţenilor pentru respectarea acestor măsuri, având în vedere gravitatea bolii şi consecinţele economice grave generate de apariţia ei.

Orice suspiciune de boală trebuie anunţată imediat medicului veterinar sau DSVSA Călăraşi.

Toate animalele suspecte trebuie sacrificate şi neutralizate, iar proprietarii vor fi despăgubiţi de către stat, în condiţiile prevăzute de legislaţie.

Reamintim că PPA nu afectează oamenii, neexistând nici cel mai mic risc de îmbolnăvire pentru oameni, acest virus având, însă, impact la nivel social din punct de vedere economic.

 

Poliția Locală Călărași va efectua controale în trafic pentru restricționarea transportului de carne și animale

 

Unitatea Locală de Sprijin Călărași din cadrul Centrului Local de Combatere a Bolilor, din coordonarea prefectului județului nostru, a confirmat prezența pestei porcine africane într-o exploatație neprofesională de pe teritoriul municipiului Călărași, mai exact la suine deținute în amplasamentul stânei de ovine din zona CFR Nord Călărași.

Primele măsuri luate de Unitatea de Sprijin Călărași au fost cele de ucidere a suinelor din exploatație și de dezinfecție, precum și de menținere sub supraveghere a exploatației. În urma discuțiilor purtate în data de 4 septembrie 2018, de membrii Unității Locale de Sprijin Călărași, la inițiativa primarului Daniel Drăgulin, s-a luat decizia informării imediate a cetățenilor asupra obligațiilor ce revin acestora începând cu declararea bolii, până la noi dispoziții: respectarea condițiilor minime de igienă la intrarea în fiecare gospodărie în care sunt crescute animale prin dezinfectoare pietonale (tăvițe cu soluție slabă de sodă caustică); toate porcinele din municipiul Călărași se vor ține închise în curte, fără acces la pășunat și bălți pentru a împiedica venirea în contact a porcinelor domestice cu cele sălbatice și pentru a preveni răspândirea bolii; este interzisă scoaterea din gospodării a furajelor și a gunoiului de grajd; toate cazurile de îmbolnăvire sau moarte la porcinele din curtea proprie, vor fi anunțate, fără întârziere, la Primăria Municipiului Călărași (0242/311.005) și Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Călărași (0242/313.676); toate cazurile în care cadavrele de porcine sunt descoperite în locuri publice, se anunță fără întârziere, Primăria Călărași și DSVSA Călărași, iar toate indicațiile medicului veterinar de liberă practică împuternicit se respectă necondiționat.

Poliția Locală, prin dispoziția primarului, va efectua controale în trafic pentru restricționarea transportului de carne și animale.

Primăria și Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor vor fi anunțate imediat, la primele semne de boală a suinelor (hemoragii oculare, temperatură ridicată, pete pe urechi și abdomen).  Specialiștii prezenți la întâlnire au punctat faptul că pesta porcină africană nu se transmite la om și că în cazul în care se dorește sacrificarea unui animal în gospodăria proprie trebuie anunțat medicul veterinar curant. Primarul Municipiului Călărași, Daniel Ștefan Drăgulin, a mai luat decizia convocării de îndată a Consiliului Local pentru informarea consilierilor locali privind planul de măsuri, precum și pentru o rectificare bugetară în sensul alocării de sume necesare achiziționării de materiale pentru dezinfectoare rutiere care să fie amplasate la intrările și ieșirile din oraș în vederea prevenirii răspândirii bolii.