În primele opt luni ale anului 2020, în judeţul Călăraşi au fost încadrate în muncă 1.445 persoane. Din totalul acestora, 250 sunt tineri cu vârsta sub 25 de ani, 224 se încadrează în grupa 25-35 de ani, 330 au între 35 şi 45 de ani, iar 641 au peste 45 de ani. Cele mai multe persoane încadrate sunt de sex masculin, respectiv 888. În funcţie de rezidenţă, cei mai mulţi angajaţi în perioada de referinţă, 856, provin din mediul rural. Nivelul de pregătire al persoanelor pentru care a fost identificat un loc de muncă arată că cele mai multe persoane au studii gimnaziale – 479 şi liceale – 460, doar 14 persoane având studii universitare.