Ieri, 12 februarie, a început Bacalaureatul cu proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română. Conform calendarului aprobat de Ministerul Educației Naționale, probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale din cadrul examenului de bacalaureat (sesiunea iunie – iulie) se desfășoară în perioada 12 – 22 februarie.

Potrivit inspectorului şcolar general al Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Călăraşi, Elena Mihăilescu, la examenul naţional de bacalaureat s-au înscris 1.767 de candidaţi. Dintre aceştia, 1.474 sunt candidaţi din seria curentă, iar restul de 293, din seriile anterioare.

În zilele de 14 şi 15 februarie va avea loc evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă. Vineri, 16 februarie, respectiv în zilele de 19 şi 20 februarie se va desfăşura evaluarea competenţelor digitale. Probele orale se vor încheia cu evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională, între 21 şi 22 februarie.

Probele scrise ale examenului naţional de bacalaureat din prima sesiune sunt programate în intervalul 25 – 28 iunie.

Inspectorul şcolar general al ISJ Călăraşi, Elena Mihăilescu, a declarat, cu privire la calendarul examenului de bacalaureat: „Prin susţinerea probelor de competenţe, în această perioadă, se mai degajează un pic calendarul examenelor din vară, candidaţii urmând să se concentreze apoi pe probele scrise pe care le vor susţine începând cu 25 iunie.”

Competenţele se vor desfăşura în 15 centre de examen din judeţul Călăraşi. Acestea sunt următoarele: Colegiul Naţional „Barbu Ştirbei” Călăraşi, Colegiul Economic din Călăraşi, Colegiul Agricol „Sandu Aldea” Călăraşi, Colegiul „Ştefan Bănulescu” din Călăraşi, Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din Călăraşi, Liceul Teoretic „Neagoe Basarab” Olteniţa, Liceul „Alexandru Odobescu” Lehliu Gară, Liceul Danubius Călăraşi, Liceul Tehnologic „Dan Mateescu” din Călăraşi, Liceul Tehnologic „Duiliu Zamfirescu” Dragalina, Liceul Tehnologic „Ion Ghica” Olteniţa, Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu” Olteniţa, Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Călăraşi, Liceul Tehnologic Nr. 1 Borcea, Liceul Tehnologic Nr.1 Fundulea.

Rezultatul obţinut de fiecare candidat la proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română/limba maternă nu se exprimă prin note sau prin calificativ admis/respins, ci prin stabilirea nivelului de competenţă corespunzător grilei aprobate la nivel naţional: experimentat, avansat şi mediu. Candidatul care refuză să raspundă sau să rezolve subiectele propuse la una din probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale se consideră că nu a susţinut proba. Probele sunt monitorizate audio-video. Nu este permis accesul candidaţilor în sălile de examen cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, şi nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare. Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea candidatului, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.