Conform situației centralizate de Ministerul Educației Naționale (MEN), în intervalul 4 – 15 martie din prima etapă (4 – 22 martie 2019) a calendarului de înscriere în învățământul primar pentru anul şcolar 2019 – 2020 au fost introduse 1.776 de cereri în baza de date, în judeţul Călăraşi. Dintre acestea, 1.531 de cereri vizează copiii cu vârsta de 6 ani împliniţi până la data de 31 august 2019, inclusiv, iar 235 de cereri, copiii cu vârsta de 6 ani împliniţi în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2019, inclusiv.

MEN informează că, în prima etapă, cererile-tip de înscriere mai pot fi completate, online sau la secretariatul unității de învățământ în care se dorește înscrierea copilului, până vineri, 22 martie, inclusiv. Cererile-tip completate online trebuie validate ulterior în unitatea de învățământ aleasă pentru înscriere, în prezența părintelui și (cel puțin) a unui membru al comisiei, între orele 08:00 – 18:00, zilnic, de luni până vineri. Listele copiilor înscriși după prima etapă și numărul locurilor rămase libere vor fi afișate atât în unităţile de învăţământ, cât şi pe site-urile acestora şi al Inspectoratului Şcolar Judeţean Călăraşi, vineri, 29 martie.

A doua etapă rezervată completării/depunerii/validării cererilor-tip de înscriere este programată între 2 și 8 aprilie a.c. și se adresează copiilor care nu au fost înscriși/nu au participat în prima etapă, cererile fiind completate din nou, în funcție de locurile disponibile. Listele finale vor fi afișate în data de 11 aprilie. Ulterior, timp de o săptămână (12 – 19 aprilie), inspectoratul școlar va centraliza și soluționa cererile părinților/tutorilor legal instituiți/reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși în vreo unitate de învățământ, având în vedere, cu prioritate, interesul educațional al copilului.