Consilierii locali ai municipiului Călăraşi vor avea pe ordinea de zi a şedinţei ordinare din data de 24 octombrie a.c., Proiectul de Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice şi a indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru investiţia Reabilitare clădire hală piaţa agro-alimentară (hală legume-fructe)”. Valoarea totală a investiţiei este de 1.219.490 de lei, cu TVA.

Obiectivul propus în cadrul prezentului proiect este reabilitarea pieţei de legume fructe din cadrul ansamblului Pieţei Big Călăraşi. În urma expertizei tehnice de rezistenţă elaborate s-a stabilit că pentru înlocuirea învelitorii sunt necesare intervenţii majore asupra structurii de rezistenţă a imobilului, aceste intervenţii implicând şi desfacerea închiderilor existente.  Sistemul constructiv va fi tip cadre metalice cu stâlpi articulaţi la bază şi grinzi din metal din zăbrele pe direcţia longitudinală şi grinzi cu inimă plină transversal. Acoperişul se va monta pe pane metalice amplasate la circa 1,50 metri. Fundaţiile existente se păstrează, precum şi stâlpii perimetrali. Ceilalţi stâlpi (centrali) se vor fixa articulat la nivelul fundaţiilor după tăierea stâlpilor existenţi. Fixarea se face pe capetele stâlpilor existenţi rămase prin tăierea stâlpilor existenţi deasupra fundaţiilor.

F:1 I:S QT:2 MT:+194