În perioada 12 – 26 aprilie, Agenţia pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional (POR) 2014 – 2020, a organizat cea de-a doua caravană de informare din acest an, pentru promovarea oportunităților de investiții din liniile de finanțare deschise pentru potențialii beneficiari de la nivelul regiunii noastre. În cadrul caravanei POR au avut loc în total cinci seminarii de informare, ce au fost destinate unui număr de 145 de reprezentanți ai autorităților publice locale (APL) de la nivelul regiunii Sud Muntenia.

 

Evenimentele au fost organizate astfel: în data de 12 aprilie 2018, la Alexandria, pentru autoritățile publice locale din județele Giurgiu și Teleorman; în data de 16 aprilie 2018, la Călărași, pentru APL-urile din județele Călărași și Ialomița; în data de 19 aprilie 2018, la Pitești, pentru APL-urile din județul Argeș; în data de 23 aprilie 2018, la Ploiești, pentru autoritățile publice locale din județul Prahova; în data de 26 aprilie 2018, la Târgoviște, pentru autoritățile publice locale din județul Dâmbovița.

În cadrul acestei sesiuni de informare au fost promovate oportunitățile de finanțare din Axa prioritară 13 „Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii”. Prin această axă prioritară, regiunea Sud Muntenia dispune de o alocare financiară de 23,08 milioane de euro, depunerea cererilor de finanțare putând fi realizată începând cu data de 30 aprilie 2018, pentru o perioadă de patru luni până în data de 30 august 2018.

 

Potențialii beneficiari au primit informaţii despre modalitatea de accesare a fondurilor europene nerambursabile

 

Totodată, cu această ocazie, potențialilor beneficiari le-au fost oferite detalii despre modalitatea de accesare a fondurilor europene nerambursabile, precum și despre criteriile de eligibilitate pentru depunerea de aplicații prin POR 2014 – 2020 pentru următoarele tipuri de investiții: reabilitarea ambulatoriilor – Prioritatea de investiții 8.1 A – Ambulatorii; investiții în insfrastructura aferentă iluminatului public – Prioritatea de investiții 3.1, Operaţiunea C – Iluminat public; investiții în infrastructura educațională – Prioritatea de investiții 10.1 – apelurile dedicate învăţământului obligatoriu, antepreşcolar şi preşcolar (O.S. 10.1), învăţământului profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii (O.S. 10.2) și universităților (O.S. 10.3); investiții pentru dezvoltarea de incubatoare de afaceri – Prioritatea de investiții 2.1, Operațiunea B – Incubatoare de afaceri.

 

866 de aplicații, în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020

 

Până în prezent, la nivelul regiunii Sud Muntenia s-au depus în total 866 de aplicații în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, prin care potențialii beneficiari au solicitat fonduri nerambursabile europene în valoare totală de peste 3,65 miliarde de lei. Dintre toate cererile depuse prin sistemul electronic MySMIS, până la această dată s-au semnat contractele de finanțare pentru 253 de proiecte, ce au o valoare totală de peste 1,095 de miliarde de lei, din care peste 988 de milioane de lei reprezintă totalul fondurilor nerambursabile solicitate de la Uniunea Europeană și din bugetul de stat.

Prin organizarea acestei caravane, ADR Sud Muntenia și-a dorit să vină în sprijinul potenţialilor beneficiari din regiunea noastră – autorități publice locale, cu scopul de a crește gradul de absorbție a fondurilor nerambursabile alocate regiunii noastre în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020.