În primele unsprezece luni ale anului 2019, în judeţul Călăraşi au fost încadrate în muncă 2.251 de persoane. Din totalul acestora, 390 sunt tineri cu vârsta sub 25 de ani, 312 se încadrează în grupa 25 – 35 de ani, 442 au între 35 şi 45 de ani, iar 1.107 au peste 45 de ani. Cele mai multe persoane încadrate sunt de sex masculin, respectiv1.300. În funcţie de rezidenţă, cei mai mulţi angajaţi în perioada de referinţă, 1.399, provin din mediul rural. Nivelul de pregătire al persoanelor pentru care a fost identificat un loc de muncă arată că cele mai multe persoane au studii gimnaziale – 665 şi liceale – 685, doar 102 persoane având studii universitare.