Profesorii care sunt experţi în management educaţional şi doresc să ocupe, în anul şcolar 2017 – 2018, o funcţie de director sau director adjunct, îşi pot depune în scris opţiunile, la Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Călăraşi, până la data de 17 august 2017.
Potrivit Ministerului Educaţiei Naţionale, în vederea numirii prin detaşare în interesul învăţământului, cu prioritate, într-o funcţie de director sau de director adjunct, în zilele de 21 şi 22 august, cadrele didactice înscrise în Registrul naţional al experţilor în management educaţional vor susţine un interviu în faţa unei comisii constituite din trei membri ai consiliului de administraţie al ISJ Călăraşi, în cadrul căruia vor prezenta planul operaţional pentru anul şcolar 2017 – 2018 al unităţii de învăţământ pentru care şi-au exprimat opţiunea şi le vor fi testate cunoştinţele privind legislaţia şcolară raportată strict la specificul şi nivelul unităţii de învăţământ pentru care au optat. În judeţul nostru au rămas vacante, după concursul naţional de ocupare a posturilor de conducere în învăţământ, 23 de posturi, din care 11 pentru funcţia de director şi 12 pentru cea de director adjunct. Durata interviului este de maximum 20 de minute. Punctajul maxim este de 30 de puncte, iar punctajul minim de promovare a interviului este de 21 de puncte.
În data de 18 august 2017, Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi va afişa la avizier şi pe site-ul propriu programarea pe zile şi ore la fiecare comisie a cadrelor didactice care au depus opţiuni în vederea numirii prin detaşare în interesul învăţământului într-o funcţie de director sau director adjunct.