În această săptămână, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă au la dispoziţie 239 de posturi disponibile, înregistrate în evidenţa Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) din Călăraşi.

 Potrivit informaţiilor furnizate de către reprezentanţii AJOFM Călăraşi, structura locurilor de muncă, pe domenii de activitate, este următoarea: administraţie publică (patru posturi) – şef serviciu instituţie publică, director executiv adjunct, îngrijitor personal contractual, administrator public; alimentaţie publică (15 posturi) – ospătar, lucrător bucătărie, brutar, patiser, bucătar; comerţ (18 posturi) – agent de vânzări, vânzător, casier, recepţioner marfă, lucrător comercial; confecţii textile (51 de posturi) – lucrător depozit en-gros online, confecţioner îmbrăcăminte, consilier juridic, inginer confecţii textile, modelier confecţii, liftier, agent de pază, muncitor necalificat în confecţii textile; construcţii şi alte activităţi (69 de posturi) – mecanic auto, electrician auto, muncitor necalificat, manipulant marfă, vopsitor, macaragiu, şofer B, controlor calitate, mecanic auto, asistent medical, electronist, casier; hoteluri (un post) – lucrător pensiune turistică; industrie prelucrătore (cinci posturi) – muncitor necalificat; agricultură (două posturi) – tractorist, secretară; transporturi (73 de posturi) – mecanic auto, sudor, şofer C+E, şofer B, tractorist.

Oferta detaliată a locurilor de muncă este actualizată săptămânal și poate fi consultată pe site-ul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă din Călărași – www.calarasi.accesibilitateajofm.ro, la secțiunea “Noutăți”.