Specialiştii segmentului social stradal din cadrul serviciului Monitorizare, Secretariat comisie, Intervenţie urgentă (M.S.I.), al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași, au colaborat, și în anul 2017, cu autoritǎţile administraţiei locale şi serviciile din cadrul reţelei de intervenţie, oferind mai multe servicii precum: servicii de prevenire a separǎrii copilului de familie, asigurarea creşterii şi educǎrii acestuia în cadrul comunităţii; consilierea familiilor rome ale căror copii se află în evidenţa DGASPC Călăraşi, în vederea asumării rolului de părinte şi reintegrării copilului în familie; continuarea procesului de înregistrare în registrele de stare civilǎ a persoanelor fără acte de identitate, consilierea părinţilor în vederea necesităţii declarării naşterii copilului; participarea femeilor rome la programele de protecţie, ocrotire şi educaţie a copilului, prin implicarea acestora în acţiunile derulate la nivel local şi judeţean; consilierea femeilor rome în vederea prevenirii unei sarcini nedorite şi prevenirii abandonului copilului; acţiuni de prevenire şi combatere a exploatării copiilor/tinerilor romi prin muncă, în vederea eliminării celor mai grave forme ale muncii copilului; identificarea cazurilor; acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale persoanelor cu handicap de etnie romă, în vederea incluziunii sociale la nivel de judeţ; facilitarea accesului la educaţie şi la servicii medicale; desfăşurarea unor programe educative pentru părinţi şi copii în vederea prevenirii abuzului şi neglijării copilului şi violenţei familiale; precum şi diminuarea fenomenului copiii strǎzii.

De la începutul anului 2017, în evidenţa serviciului M.S.I. – Compartimentul Social Stradal au intrat 111 cazuri de problematică diferită. Ca urmare a serviciilor oferite, pentru 11 copii s-a emis dispoziţie de plasament în regim de urgenţă în servicii de tip rezidenţial, respectiv plasament la asistenţi maternali profesionişti.

Mai mult de atât, asistenţii sociali au realizat acţiuni stradale periodice cu poliţia în baza unui plan comun de intervenţie. Acţiunile au fost pregătite de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași împreunǎ cu Poliţia Municipiului Călăraşi şi Direcţia Poliţiei Locale Călăraşi. La data de 31 decembrie 2017, în evidenţa compartimentului se aflau 12 copii ai străzii.

 

Îmbrăcăminte, jucării, rechizite şi dulciuri, oferite copiilor care provin din familii defavorizate

 

În perioada 30 martie – 12 aprilie 2017, Compartimentul Social Stradal, din cadrul serviciul M.S.I., a desfăşurat campania umanitară „Iepurașul de Paşte”. Campania a constat în strângere de îmbrăcăminte, încălţăminte, jucării, rechizite şi dulciuri, fiind adresată copiilor care provin din familii defavorizate – beneficiari au fost peste o sută de copii.

De asemenea, în intervalul 15 noiembrie – 15 decembrie 2017, serviciul M.S.I., din subordinea DGASPC Călăraşi, a derulat campania umanitară „Spiridușii lui  Moş Crăciun”, cu scopul de a oferi un cadou copiilor care provin din familii defavorizate social. Darurile au constat în obiecte de îmbrăcăminte, încălţăminte, jucării şi rechizite, beneficiari fiind 60 de copii.

Secretariatul Comisiei pentru Protecţia Copilului, în cursul anului 2017, a desfǎşurat lucrările de secretariat pentru şedinţele Comisiei pentru Protecţia Copilului Călăraşi. S-au redactat 218 hotărâri prin care s-au stabilit măsuri de protecţie specialǎ pentru copiii aflaţi în dificultate, menţinerea măsurilor de protecţie, revocări ale măsurilor de protecţie, 122 de hotărâri pentru reatestare/eliberare atestate ale asistenţilor maternali profesionişti, 122 de atestate pentru asistenţi maternali atestaţi/reatestaţi, trei hotărâri privind modificarea atestatelor asistenţilor maternali profesioniști, 1.137 de certificate de încadrare  a copiilor în grad de handicap şi 1.137 de hotărâri privind încadrarea copiilor în grad de handicap. În scopul unei bune colaborări interjudeţene şi respectării principiului competenţei teritoriale, s-au redactat şapte solicitări pentru eliberarea avizului favorabil în vederea includerii copiilor cu certificate de orientare şcolară, în cadrul internatelor şcolilor speciale de pe raza altor judeţe.