În cadrul primelor două apeluri deschise pentru dezvoltarea durabilă a turismului în Sud Muntenia, prin Programul Operațional Regional (POR) 2014 – 2020, au fost depuse 12 proiecte. Astfel, până la termenul limită de depunere a proiectelor, 21 octombrie a.c., în cadrul Axei prioritare 7, Prioritatea de investiții 7.1„Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice”, s-au depus aplicații în valoare de peste 171 de milioane de lei, din care solicitarea totală a fondurilor nerambursabile depășește suma de 160 milioane de lei, valoare ce reprezintă peste 228% din alocarea regională.

Pentru proiectele de investiții în infrastructura de turism, alocarea inițială la nivelul Regiunii Sud Muntenia este 15,32 milioane de euro. Prin cele 12 proiecte depuse de unitățile administrativ-teritoriale din Regiunea Sud Muntenia, în calitate de solicitanți eligibili, se urmărește dezvoltarea infrastructurii stațiunilor turistice balneare, climatice sau balneoclimatice, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 109/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Totodată, aceste proiecte vizează crearea şi extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilităţilor aferente, precum și amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate publică (exp.: formaţiuni geologice, saline, peșteri, mine sau lacuri), dar şi crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe de utilitate publică, crearea şi extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilităţilor aferente activităţi de marketing şi promovare turistică ale obiectivului finanţat, toate acestea cu scopul de a valorifica turismul balneo-climateric din Regiunea Sud Muntenia. Implementarea proiectelor se va realiza numai în stațiunile turistice definite conform prevederilor Hotărârea Guvernului nr. 852/2008, cu modificările şi completările ulterioare. În plus, investițiile propuse trebuie să facă parte dintr-o strategie de dezvoltare locală, elaborată de autoritatea publică locală, în parteneriat cu actorii privați, aprobată potrivit prevederilor legale, care să contribuie la valorificarea durabilă a resurselor turistice locale, a avantajelor competitive ale turismului existente la nivel local, precum și la creșterea numărului mediu de salariați în stațiunile turistice. Menționăm că cele două apeluri de proiecte deschise au fost de tip competitiv, cererile de finanțare fiind depuse exclusiv prin aplicația electronică MySMIS.

La nivelul Regiunii Sud Muntenia, în cadrul Programului Operațional Regional s-au depus în total 811 proiecte, prin care aplicanții solicită fonduri FEDR și de la bugetul de stat în valoare de peste trei miliarde de lei. Dintre acestea, până în prezent, s-au semnat contracte de finanțare pentru 92 de aplicații, prin care beneficiarii vor obține fonduri nerambursabile ce însumează 495,51 de milioane de lei.