Joi, 3 august 2017, ora 11:00, în sala de ședințe a Consiliului Județean Călărași, va avea loc semnarea contractului de finanțare a proiectului „Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene DJ 402 tronson DN 4 – Curcani – Măriuța – limită județ Ialomița, km 0+000 – km 53+700 și DJ 302 tronson DN3 – Belciugatele -Măriuța – limită județ Ialomița, km 0+000 – km 15+365”. Proiectul va fi finanțat în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014 – 2020, Axa prioritară 6: „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională”, Prioritatea de investiții 6.1 „Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”.

Contractul va fi încheiat între Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) SUD Muntenia, reprezentată prin dr. ing. Liviu Muşat – director, în calitate de Organism Intermediar Regional pentru POR 2014 – 2020 și Consiliul Județean Călărași, reprezentat prin ec. Vasile Iliuţă – președinte, în calitate de beneficiar al finanțării.

Valoarea totală a proiectului este de 128.868.255,92 de lei (aproximativ 28,2 milioane de euro), din care 125.788.430,89 de lei reprezintă asistența financiară nerambursabilă, diferența de 3.079.825,03 lei fiind contribuția beneficiarului în implementarea acestuia.

“Durata de implementare a proiectului este de 47 de luni, prin intermediul acestuia urmând a fi modernizați şi reabilitați 61,75 de kilometri de drumuri județene, populația deservită de infrastructură de drumuri modernizată (DJ 402+DJ 302) fiind de 24.403 persoane. Cele două drumuri județene, DJ 402 şi DJ 302, tranzitează opt unități teritorial – administrative din județul Călărași (UAT oraș Fundulea şi UAT comunele Curcani, Luica, Nana, Săruleşti, Sohatu, Tămădău Mare și Belciugatele), UAT-urile fiind partenere în proiect”, a precizat președintele Consiliului Județean Călărași, Vasile Iliuță.

“DJ 402 începe la km 0+000 la desprinderea din DN4 București – Oltenița, traversează comunele Curcani, Luica, Nana, Săruleşti (sat Solacolu), până la nodul rutier cu autostrada A2 (E81) în orașul Fundulea, se desfășoară în intravilanul localității Fundulea şi se continuă la desprinderea din DN3 în comuna Tămădău Mare, traversând ulterior satele Dârvari, Gostilele şi Măriuţa până la limita judeţului Ialomiţa, înainte de localitatea Hageşti). DJ 302 începe la km 0+000 la desprinderea din DN3 București – Constanta în apropiere de localitatea Belciugatele, traversează comuna, prin satele Belciugatele şi Măriuța, şi se sfârșește la limita județului Ialomița, înainte de localitatea Drăgoești”, a spus directorul Direcției de Dezvoltare din cadrul Consiliului Judeţean Călărași, Daniel Ștefan.

De menționat faptul că în cadrul aceluiași program, Axa prioritara 6, județul Ialomița a depus spre finanțare proiectul de modernizare şi reabilitare a sectoarelor de drum DJ 402 și DJ 302, aflate pe raza administrativ – teritorială a județului vecin.

Prin implementarea proiectului, se va stimula mobilitatea regională prin conectarea zonei de sud-vest a județului Călărași cu rețeaua TEN-T (autostrada A2 – E81), cu posibilitatea conectării la sectorul de drum european E85, reprezentat prin DN2.