Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că, până la data de 20 octombrie 2019, au fost plătiți 389.546 de fermieri, în cadrul Campaniei de plăți în avans pentru anul 2019, suma autorizată la plată fiind în valoare de 439.581.738 de euro.

APIA reaminteşte că, în conformitate cu Decizia de punere în aplicare a Comisiei nr. 6536, între 16 octombrie și 30 noiembrie, se pot efectua plăți în avans de până la 70% în cazul plăților directe enumerate în Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, şi de până la 85% în cazul sprijinului acordat în cadrul măsurilor de dezvoltare rurală menționat la articolul 67 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr.1306/2013.

Plățile se efectuează la cursurile de schimb valutar stabilite de către Banca Centrală Europeană, astfel: 4,7496 de lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 30 septembrie 2019 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C nr. 329/3, pentru plățile finanțate din Fondul European de Garantare Agricolă; 4,6635 de lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 31.12.2018 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C nr. 1/06, pentru plățile finanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.

Cuantumurile per hectar pentru anul de cerere 2019 sunt următoarele: 102,6082 de euro pe hectar pentru Schema de plată unică pe suprafață – SAPS; 5,0000 euro pe hectar pentru primul interval: unul – cinci hectare inclusiv şi  48,7127 de euro pe hectar pentru al doilea interval: peste cinci și până la 30 de hectare, ambele pentru Schema de plată redistributivă; 59,3201 de euro pe hectar pentru

Schema de plată pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu (plata pentru înverzire);     31,2477 de euro pe hectar pentru Schema de plată pentru tinerii fermieri; 17,7173 de euro pe hectar pentru Sprijinul cuplat în sectorul zootehnic pentru speciile ovine și caprine        .