Anual, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) întocmeşte Programul național de ocupare a forţei de muncă având în vedere atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, specifice domeniului său de activitate, pe baza politicilor şi strategiilor elaborate de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. De la începutul anului, până în prezent, în județul Călărași au fost încadrate 4.572 de persoane. Din totalul persoanelor ocupate în perioada ianuarie- iulie 2016, 891 sunt tineri cu vârsta sub 25 de ani, 1.128 se încadrează în grupa 25-35 de ani, 1.171 au între 35 și 45 de ani, 1.382-peste 45 de ani, iar 544 au peste 55 de ani. Cei mai mulți călărășeni angajați provin din mediul urban, respectiv 3.136, în timp ce 1.436 sunt din mediul rural. Din totalul persoanelor ocupate în perioada ianuarie-iulie, nivelul de pregătire al persoanelor pentru care a fost identificat un loc de muncă arată că cele mai multe au studii liceale (1.353), gimnaziale (1.164), profesionale ( 1.015), 101 fiind cu studii universitare. Bărbații angajați în perioada de referință au depășit numeric femeile care au dobândit același statut pe piața muncii, respectiv 2.662 față de 1.910. Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) din Călăraşi beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată. În primele 7 luni ale acestui an au fost incluse în măsuri active, la nivel național,  432.361 de persoane. Pentru anul 2016, proiectarea programului național de ocupare a avut la bază obiectivele Programului de Guvernare, precum şi obiectivele strategice ale Uniunii Europene (UE) transpuse în Strategia Natională de ocupare 2015 -2020.  Principiul care a stat la baza elaborării programului este accesul egal la servicii de ocupare și măsuri de stimulare a ocupării fără nici un fel de discriminare. Măsurile care se adresează persoanelor aparținând unor categorii dezavantajate pe piața muncii prevăzute de legislația în materie nu constituie discriminare.