În judeţul nostru, 469 de crescători de ovine au depus la Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Călăraşi cereri pentru obţinerea ajutorului de minimis pentru comercializarea lânii. Potrivit unei Hotărâri de Guvern, crescătorii de ovine vor primi un sprijin financiar de un leu pe kilograme pentru lâna comercializată.

 

După cum este cunoscut, schema de ajutor de minimis are o finanţare de 36 de milioane de lei la nivel naţional. Prin acordarea acestui sprijin, sunt vizate eficientizarea activităţii sectorului de creştere a ovinelor în sensul reducerii pierderilor, stimularea înfiinţării centrelor de colectare a lânii, crearea de noi locuri de muncă, precum şi stabilirea veniturilor crescătorilor de ovine. Toţi crescătorii de ovine, persoane fizice, care deţin atestat de producător valabil până la data plăţii ajutorului de minimis, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale precum persoane juridice cu activitate în domeniu, înregistraţi în Registrul Unic, la Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Călăraşi pot beneficia de sprijinul financiar cu obligaţia depunerii de documente justificative care să ateste comercializarea producţiei de lână obţinute. Comercializarea lânii se poate face în mod direct către un centru de colectare sau o unitate de procesare a lânii, dovada comercializării realizându-se după caz cu: factura, fila sau filele din carnetul de comercializare din care să rezulte cantitatea de lână comercializată sau prin intermediul unei societăţi care are contract de furnizare cu un centru de colectare sau o unitate de procesare a lânii. Termenul de depunere a documentelor justificative privind comercializarea lânii, la Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Călăraşi, a fost 1 iulie 2018, iar perioada de depunere a documentelor justificative privind comercializarea lânii s-a prelungit până la data de 1 septembrie 2018. Pentru a veni în sprijinul crescătorilor de ovine, lista centrelor de colectare funcţionale existente la nivel naţional a fost anexată la toate notele informative către primăriile localităţilor din judeţ şi prin orice altă cale de informare, inclusiv contactarea telefonică a tuturor crescătorilor de ovine înscrişi în „Programul de susţinere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii”.