Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a publicat Rapoartele de selecție aferente subMăsurii (sM) 7.6 „Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural” pentru proiectele depuse în etapa a doua a sesiunii deschise în 2017. În baza acestor Rapoarte au fost selectate pentru finanțare 156 de proiecte în valoare totală de 47,4 milioane de euro. Dintre cererile de finanțare selectate, 45 au fost depuse de către solicitanții din zona montană, valoarea acestora fiind de aproximativ 12,9 milioane de euro.

 

 

Pentru protejarea patrimoniului cultural, AFIR a primit în perioada 2015 – 2017 solicitări de finanțare în valoare de peste 304 milioane de euro, ceea ce reprezintă un grad de solicitare de 164% din fondurile disponibile aferente sM 7.6. Alocarea totală disponibilă pentru finanțarea proiectelor prin submăsura 7.6 din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020) este de 185,7 milioane de euro.

„Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale a semnat 409 contracte de finanțare, în valoare de aproximativ 134 de milioane de euro, și a plătit până în prezent 47,5 milioane de euro beneficiarilor acestei linii de finanțare. Investițiile în protejarea patrimoniului cultural sunt importante pentru dezvoltarea armonioasă a mediului rural românesc. Alături de accesul la infrastructura de bază, satele noastre au nevoie de revigorarea vieții sociale, de conservarea și dezvoltarea moștenirii culturale a înaintașilor noștri. Faptul că în anul sărbătoririi Centenarului Marii Uniri de la 1918 am reușit să finanțăm proiecte deosebite de restaurare a patrimoniului, dar și de modernizare a așezămintelor de cultură din mediul rural – căminele culturale, mă bucură și îmi dă speranța că realizările predecesorilor noștri vor continua să inspire și generațiile viitoare”, a precizat Adrian Chesnoiu, directorul general al AFIR.

Finanțarea disponibilă pentru protejarea patrimoniului cultural din mediul rural asigură decontarea cheltuielilor privind restaurarea, conservarea și dotarea clădirilor sau a monumentelor din patrimoniul cultural imobil de interes local și a așezămintelor monahale de clasă (grupă) B.

Totodată, sprijinul financiar acordat prin subMăsurii 7.6 „Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural” asigură modernizarea, renovarea și dotarea căminelor culturale. Achiziționarea de software, de brevete, licențe, drepturi de autor și mărci reprezintă, de asemenea, cheltuieli eligibile prin sM 7.6.