Între anii 2012 şi 2018 au fost întocmite 498 de cărți funciare pentru domeniul public și privat al municipiului Călărași. În cursul anului 2012, la nivelul Primăriei Municipiului Călărași s-a făcut o evaluare asupra existenței cărților funciare ale proprietăților publice și private ale orașului, mai mult de 50% dintre acestea nefiind incluse în sistemul de cadastru. Astfel, în perioada 1 august 2012 – 1 august 2018 au fost întocmite un număr de 395 de cărți funciare ale domeniului public pentru străzi, trotuare, terenuri, construcții, cimitire, spații verzi, școli, grădinițe, piețe, parcări, parcuri, zone de plajă, complex sportiv, fundații de bloc, zone de agrement și terenuri de sport, întocmite astfel: în anul 2012 – 14; 2013 – 1; 2014 – 16; 2015 – 32; 2016 – 234; 2017 – 28; 2018 (până la 1 august 2018) – 70.

Totodată, în aceeași perioadă, 1 august 2012 – 1 august 2018, au fost întocmite 103 cărți funciare ale domeniului privat al municipiului Călărași, aici fiind cuprinse islazuri, terenuri concesionate și restul imobilelor care nu fac parte din domeniul public.

Necesitatea întocmirii actelor cadastrale a fost majoră întrucât fără carte funciară nu se puteau furniza elemente necesare întocmirii studiilor şi proiectelor locale sau cu fonduri europene privind sistematizarea municipiului.