Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Călăraşi a organizat săptămâna trecută, o conferinţă de presă pentru a transmite informaţii legate de Declaraţia unică. Directorul AJFP Călăraşi, Nicolae Ţifrea a declarat că se aştepta la un număr mai mare de declaraţii depuse până în acest moment. „Dacă ne aşteptam la 9.207 de declaraţii, atât cât am estimat, până în momentul de faţă avem înregistrate 5.238, din care 931 au fost depuse online şi 4.307 pe hârtie. Aceste date nu sunt îngrijorătoare, ţinând cont că termenul de depunere a fost prelungit până la finele lunii iulie. Fiind un an de tranziţie, ne aşteptam să avem probleme. Ne îngrijorează însă numărul mic de declaraţii depuse în mediul online, ţinând cont că începând de anul viitor aceste declaraţii se vor depune doar electronic”, a declarat Ţifrea.

 

Declaratia unică se completează  de către persoanele fizice pentru declararea venitului realizat în anul 2017, iar pentru anul 2018 este pentru determinarea  impozitului pe venit, a  contribuţiei de asigurări sociale (CAS) şi contribuţiei  de asigurări sociale de sănătate (CASS) estimate a se realiza in  acest an  si are rol de autoimpunere. Declaraţia poate fi completată în format electronic, utilizând programele informatice disponibile pe site-ul ANAF, sau în format hârtie, pe formularele puse la dispoziție de organele fiscale sau preluate de pe site-ul ANAF.

 

Bonificaţii acordate

 

Bonificaţiile  pe care le primesc contribuabilii în funcţie de modalitatea de depunere şi de plata a declaraţiei unice sunt:

Persoanele care depun declaratia unică prin mijloace electronice beneficiază de o bonificaţie de 5% din impozitul pe venit net anual , din contribuţile CAS şi CASS plătite integral până la 15 martie 2019.

De asemenea, contribuabilii care achită integral, cu anticipaţie până la dată de 15 decembie 2018, impozitul pe venit estimat aferent anului 2018 precum si contribuţiile aferente CAS şi CASS, beneficiază de o reducere de 5% din impozitul pe venit anual estimat datorat şi contribuţiile aferente.

 

Transmiterea on-line a declaraţiei asigură evitarea aglomeraţiei la ghişee, obţinerea bonificaţiei şi economisirea de timp şi resurse. Pentru transmiterea on-line a declaraţiei, ANAF pune la dispoziţia contribuabililor Spaţiul Privat Virtual,   o aplicaţie informatică pe site-ul ANAF care asigură înregistrarea contribuabililor şi transmiterea în siguranţă a declaraţiei. Organele fiscale teritoriale, prin serviciile de specialitate asigură asistenţa la înscrierea contribuabililor în  Spaţiul Privat Virtual, precum şi la completarea declaraţiilor .

Cine depune Declaraţia unică

Declaraţia unică se depune de persoanele fizice care obţin venituri din: activităţi independente (PFA, II, IF, profesii liberale), drepturi de proprietate intelectuală, chirii, cedarea folosinţei bunurilor în scop turistic, activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, veniturile din transferul titlurilor de valoare, din alte surse, precum şi venituri obţinute din străinătate.

Declaraţia unică se depune şi de persoanele care nu realizează venituri şi care optează pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate. Declaraţia unică se depune în anul 2018 până la data de 31 iulie, inclusiv, de către persoanele care au obligaţia declarării veniturilor realizate din România sau din străinătate în anul 2017, a declarării impozitului pe venitul estimat sau norma de venit a se realiza din România în anul 2018, precum şi venitului estimat pentru încadrarea ca plătitor de contribuţii sociale în anul 2018, după caz. Pentru persoanele care încep o activitate în cursul anului, declaraţia se depune în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului. Declaraţia poate fi corectată de contribuabili din proprie iniţiativă prin depunerea unei declaraţii rectificative, în care se înscriu toate datele şi informaţiile prevăzute la capitolul supus rectificării, inclusiv cele care nu diferă faţă de declaraţia iniţială.

 

Declarația Unică se depune online prin accesarea https://declunica.anaf.ro/

 

Pentru a simplifica completarea și depunerea online a Declarației Unice, Ministerul Finanțelor Publice – ANAF pune la dispoziția contribuabililor o aplicație informatică dedicată, care poate fi accesată la adresa https://declunica.anaf.ro/.

Declarația Unică se poate completa și depune de la adresa https://declunica.anaf.ro/ dacă se utilizează numele de utilizator și parola contului personal din Spațiul Privat Virtual. Se recomandă utilizarea din timp a aplicației dedicate completării și depunerii online a Declarației Unice, pentru a se evita îngreunarea procedurii de depunere de către un număr mare de utilizatori înregistrați simultan în sistem.