Anual, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă întocmeşte Programul național de ocupare a forţei de muncă având în vedere atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, specifice domeniului său de activitate, pe baza politicilor şi strategiilor elaborate de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

În primele opt luni ale acestui an, în judeţul Călăraşi au fost încadrate în muncă 5.400 de persoane, prin intermediul acestui program. Din totalul persoanelor angajate în perioada ianuarie – august 2016, 1.054 sunt tineri cu vârsta sub 25 de ani, 1.349 se încadrează în grupa 25 – 35 de ani, 1.365 au între 35 şi 45 de ani, 1.032 au peste 45 de ani, iar 600 au peste 55 de ani. Cei mai mulţi călărăşeni angajaţi provin din mediul rural, respectiv 3.708, în timp ce 1.692 sunt din mediul urban. Din totalul persoanelor angajate, nivelul de pregătire al persoanelor pentru care a fost identificat un loc de muncă arată că cele mai multe au studii liceale (1.784), gimnaziale (1.292), profesionale (1.178), doar 112 având studii universitare. Bărbaţii angajaţi în perioada de referinţă au depăşit numeric femeile care au dobândit acelaşi statut pe piaţa muncii, respectiv 3.150 faţă de 2.250. Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă din Călăraşi beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată. În primele şapte luni ale acestui an au fost incluse în măsuri active, la nivel național,  498.283 de persoane. Pentru anul 2016, proiectarea programului național de ocupare a avut la bază obiectivele Programului de Guvernare, precum şi obiectivele strategice ale Uniunii Europene transpuse în Strategia Natională de ocupare 2015 -2020.  Principiul care a stat la baza elaborării programului este accesul egal la servicii de ocupare și măsuri de stimulare a ocupării fără nici un fel de discriminare. Măsurile care se adresează persoanelor aparținând unor categorii dezavantajate pe piața muncii prevăzute de legislația în materie nu constituie discriminare.