Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură informează că, în perioada 16 – 24 octombrie, în cadrul Campaniei de plăți în avans pentru anul 2019, a autorizat la plată un număr de 517.928 de fermieri, cu o sumă totală în valoare de 715.413.116 euro, astfel: 561.958.064 de euro din Fondul European de Garantare Agricolă; 130.913.962 de euro din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală; 22.541.090 de euro cofinanțare de la Bugetul Național.

Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură reaminteşte că, până la data de 30 noiembrie, în conformitate cu Decizia de punere în aplicare a Comisiei nr. 6536, se pot efectua plăți în avans de până la 70% în cazul plăților directe enumerate în Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, şi de până la 85% în cazul sprijinului acordat în cadrul măsurilor de dezvoltare rurală menționat la articolul 67 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr.1306/2013.

Plățile se efectuează la cursurile de schimb valutar stabilite de către Banca Centrală Europeană, astfel: 4,7496 de lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 30 septembrie 2019 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C nr. 329/3, pentru plățile finanțate din Fondul European de Garantare Agricolă; 4,6635 de lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 31 decembrie 2018 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C nr. 1/06, pentru plățile finanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.