Peste 550 de potențiali beneficiari din mediul public și privat de la nivelul regiunii Sud Muntenia au participat la Caravana de informare desfășurată în perioada 25 ianuarie – 1 februarie, pentru promovarea oportunităților de investiții ce pot fi finanțate prin Programul Operațional Regional (POR) 2014 – 2020. În cadrul acestor întâlniri au fost prezentate și analizate condițiile de accesare a fondurilor nerambursabile, precum și tipurile de activități și beneficiari eligibili, conform ghidurilor specifice ale programului, pentru a realiza următoarele tipuri de investiții: reabilitarea termică a clădirilor publice (Prioritatea de investiții 3.1 B); dezvoltarea infrastructurii serviciilor sociale pentru persoanele vârstnice (Prioritatea de investiții 8.1 – Obiectivul specific 8.3); sprijinirea dezvoltării IMM-urilor (Prioritatea de investiții 2.2), precum și a microîntreprinderilor (Prioritatea de investiții 2.1 A). Potențialii beneficiari pot depune proiecte în cadrul acestor linii de finanțare, respectând următoarele termene limită: Prioritatea de investiții 3.1 B – termen de închidere a apelului: 28 august/alocare regională: 45,71 de milioane de euro; Prioritatea de investiții 8.1.3 (Grup vulnerabil: Persoane vârstnice) – termen de închidere a apelului: 29 august/alocare regională: 4,22 de milioane de euro; Prioritatea de investiții 2.1 A – termen de închidere a apelului: 27 aprilie/alocare regională: 36,85 de milioane de euro; Prioritatea de investiții 2.2 A – termen de deschidere a apelului: 23 februarie/termen de închidere a apelului: 23 august/alocare regională: 27,22 de milioane de euro. Caravana de informare, cea de-a patra realizată pentru promovarea POR 2014 – 2020, a fost organizată de această dată mult mai concentrat, desfășurându-se în două etape, pe grupuri țintă de aplicanți – reprezentanți ai mediului public (autorități publice locale, direcții deconcentrate, ONG-uri și unități de cult) și reprezentanți ai mediului privat (IMM-uri). Seminariile de informare s-au desfășurat astfel: 25 ianuarie – municipiul Călărași, Seminar de informare destinat autorităților publice locale şi Seminar de informare destinat mediului privat; 26 ianuarie – municipiul Alexandria; 30 ianuarie – municipiul Târgoviște; 31 ianuarie – municipiul Pitești; 1 februarie – municipiul Ploiești. Până în prezent, la nivelul regiunii noastre s-au depus 327 de proiecte în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, prin care aplicanții au solicitat fonduri nerambursabile europene în valoare totală de peste 1,209 miliarde de lei.