Pentru sezonul rece decembrie 2017 – martie 2018, la nivelul Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Călăraşi sunt înregistraţi 6.548 de beneficiari ai ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri. Cuantumul lunar pentru plata celor 6.548 de ajutoare este de 256.223 de lei. Cele mai multe ajutoare au fost solicitate în localitatea Jegălia (514), iar la polul opus se află comuna Vlad Ţepeş unde nu a fost solicitat niciun ajutor.

Persoanele cu venituri mai mici de 615 lei pot beneficia de ajutoare pentru încălzirea locuinţei. Astfel, conform prevederilor legale în vigoare, beneficiază de ajutoare pentru încălzirea locuinţei familiile ori persoanele singure, cetăţeni români, precum şi cetăţeni străini ori apatrizi, cărora li s-a acordat, în condiţiile legii, o formă de protecţie şi au domiciliul sau, după caz, resedinţă în România, stabilită în condiţiile legislaţiei române, care nu îşi pot asigura din bugetul propriu acoperirea integrală a cheltuielilor legate de încălzirea locuinţei şi ale căror venituri sunt situate sub suma de 615 lei lunar.

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă familiilor, respectiv persoanelor singure, care se încadrează la punctul precedent, numai pentru locuinţa de domiciliu sau, după caz, de resedinţă a acestora. Pot beneficia de ajutoare persoanele care folosesc ca modalitate de încălzire: energie termică din sistemul centralizat; gaze naturale; energie electrică; lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri. Preluarea dosarelor se va face de către primăriile de domiciliu și nu vor fi acceptate decât acele dosare care întrunesc cumulativ elementele menţionate anterior. Se vor procesa electronic toate dosarele. Cele eligibile vor primi dispoziţii de acordare, iar cele neeligibile dispoziţii de neacordare. Aprobarea ajutorului  în urma procesării se va stabili procentul ori suma fixă, conform legii, de care beneficiază persoana singură ori familia.

Transmiterea dispoziţiilor prin intermediul furnizorilor de servicii sau prin posta. Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Călăraşi va pune în plată beneficiarii pe baza dispoziţiei de acordare sau, după caz, neacordare, modificare, respingere ori suspendare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei. Stabilirea dreptului de acordare se face o singură dată, pe întreaga perioadă a sezonului rece, după următoarele reguli: începând cu luna depunerii cererii pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective.