După prima etapă a repartizării computerizate, în liceele din judeţul Călăraşi au rămas disponibile 638 de locuri.
Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Călăraşi a publicat pe site-ul instituţiei, http://www.isj-cl.ro/, lista locurilor rămase libere. Aceasta este următoarea: Colegiul Agricol „Sandu Aldea”: specializare Agricultură, 45 de locuri rămase libere; specializare Economic, 10 locuri, specializarea Silvicultură, 25 de locuri; Colegiul Economic: specializarea Economic, 62 de locuri libere; specializarea Matematică-Informatică, cinci locuri; specializarea Turism şi Alimentaţie, 18 locuri; Colegiul „Ştefan Bănulesu”: specializarea Stiinţe ale Naturii, 20 de locuri libere; specializarea Turism şi alimentaţie, 13 locuri; Liceul „Danubius” Călăraşi: specializarea Electronică automatizări, 41 de locuri rămase libere; specializarea Matematică-informatică, 16 locuri; specializarea Producţie media, opt locuri; specializarea Ştiinţe ale naturii, 10 locuri; Liceul Tehnologic „Dan Mateescu”: specializarea Construcţii, instalaţii şi lucrări publice, 28 de locuri libere; specializarea Estetica şi igiena corpului omenesc, 10 locuri; Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Călăraşi: specializarea Electric, 28 de locuri libere; specializarea Mecanică, 26 de locuri; Liceul Tehnologic „Diuliu Zamfirescu” Dragalina: specializarea Turism şi alimentaţie publică 23 de locuri libere; Liceul Tehnologic „Ion Ghica” Olteniţa: specializarea Estetica şi igiena corpului omenesc, 22 de locuri libere; specializarea Industrie textilă şi pielărie, 28 de locuri; specializarea Mecanică, 27 de locuri; Liceul Tehnologic „Matei Basarab” Mânăstirea: specializarea Agricultură, 26 de locuri; Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu” Olteniţa: specializarea Electronică automatizări, un loc liber; specializarea Industrie textilă şi pielărie, 21 de locuri; specializarea Mecanică, 14 locuri; Liceul Tehnologic Nr.1 Borcea: specializarea Agricultură, 20 de locuri; Liceul Tehnologic Nr.1 Fundulea: specializarea Agricultură, 14 locuri; specializarea Filologie, cinci locuri; specializarea Matematică-informatică, 25 de locuri; specializarea Protecţia mediului, 19 locuri.
Vă reamintim că elevii care au rămas nerepartizaţi, vor intra fie în etapa de soluţionare a cazurilor speciale (19-21 iulie), fie în a doua etapă a repartizării, programată în data de 8 septembrie 2017, alături de absolvenţii clasei a VIII-a care nu au participat în această etapă, care nu s-au înscris sau care nu au avut situaţia şcolară încheiată înainte de această etapă. Conform calendarului admiterii în învățământul liceal de stat, până pe 17 iulie inclusiv se vor depune dosarele de înscriere la secretariatele liceelor în care elevii au fost admiși în cadrul etapei I.