foto: lumeasatului.ro

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că până la acest moment au fost depuse, în cadrul Campaniei de primire a cererilor unice de plată în anul 2020, un număr de 70.960 de cereri, pentru o suprafaţă de 227.989 de hectare. Se depune o singură Cerere Unică de Plată, chiar dacă se utilizează suprafeţe de teren în diferite localităţi sau judeţe. În cazul fermierilor care solicită o suprafaţă mai mare de 50 de hectare teren agricol cererea se depune la centrele județene APIA, iar la centrele locale în cazul fermierilor care solicită o suprafaţă mai mică sau egală cu 50 de hectare teren

agricol.

Depunerea cererilor unice de plată în cadrul Campaniei 2020 se va încheia la data de 15 mai 2020, în conformitate cu prevederile Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 69/2019, iar cei care nu se prezintă până la acest termen nu vor beneficia de sprijinul financiar acordat de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.

Fermierii sunt rugați pe această cale să se prezinte la data și ora la care sunt programați conform invitaţiei primite pentru a se putea utiliza eficient timpul pe care APIA l-a rezervat

pentru primirea cererilor în Campania 2020.

Sprijinul financiar este finanţat din Fondul European de Garantare Agricolă, din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Informaţii relevante se regăsesc postate pe site-ul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură www.apia.org.ro şi în ghidurile adresate fermierilor care solicită plăţi pe suprafaţă de la sediile centrelor judeţene şi locale ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură din fiecare judeţ.