A doua etapă de înscriere în clasa pregătitoare se desfăşoară în perioada 24 – 30 martie 2017, în judeţul Călăraşi.
Conform datelor Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Călăraşi, în prima etapă (27 februarie – 16 martie) s-au înscris 2.178 de copii. Totodată, în etapa întâi au rămas nesoluţionate două cereri, urmând a fi rezolvate în a doua etapă. Pentru a doua etapă au rămas 720 de locuri libere. În această etapă părinţii vor completa un nou formular de înscriere, repartizarea urmând a se realiza pe locurile disponibile după prima etapă. Instituţiile de învăţământ sunt obligate să afişeze situaţia copiilor înscrişi şi cea a locurilor libere, după fiecare etapă de înscriere. Până pe 30 martie se pot depune cererile – tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă.
Între 31 martie şi 5 aprilie, va avea loc procesarea, la nivelul unităților de învățământ, a cererilor – tip de înscriere depuse de părinți, aplicând procedura specifică elaborată de inspectoratul școlar, pe baza criteriilor generale și a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile. Tot în aceeaşi perioadă se vor completa, în aplicația informatică, datele din cererile – tip de înscriere pentru candidații admiși în această etapă.
Listele finale vor afişate în şcoli şi pe site-ul ISJ Călăraşi în data de 6 aprilie 2017.
În intervalul 7 – 13 aprilie 2017, vor avea loc Centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a cererilor părinților copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ; soluționarea de către inspectoratul școlar a oricărei alte situații referitoare la înscrierea în învățământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul educațional al copilului.
În cazul în care o şcoală nu are capacitatea să îi admită în clasa pregătitoare pe toţi copiii care i-au fost arondaţi prin procedura de anul trecut, atunci inspectoratul şcolar judeţean poate să decidă reconfigurarea circumscripţiilor şcolare.