Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice (MENCŞ) a publicat calendarul concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2016 – 2017. La nivelul judeţului Călăraşi au fost scoase la concurs un număr de 776 de posturi titularizabile.

Platforma online a examenului de titularizare pentru anul 2016 a fost lansată recent. Astfel, MECŞ a publicat lista posturilor titularizabile scoase la concurs la nivelul fiecărui judeţ. La Călăraşi, au fost alocate 87 de posturi vacante/rezervate complete cu viabilitatea de cel puţin patru ani, 264 de posturi vacante/rezervate cu viabilitatea de sub patru ani şi 425 de posturi incomplete. Concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate constă în probă practică sau inspecţie specială la clasă în profilul postului didactic solicitat şi probă scrisă. Inspecţia specială la clasă în profilul postului se desfăşoară pe durata unei ore de curs şi se evaluează prin note de la 10 la 1. Proba scrisă se susţine pe baza subiectelor elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, în concordanţă cu programele specifice pentru concurs, în specialitatea postului didactic, aprobate prin ordin al ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Știinţifice şi se evaluează tot prin note de la 10 la 1. Potrivit calendarului stabilit de MENCŞ, anul viitor, cererile de înscriere a candidaţilor, inclusiv a absolvenţilor promoţiei 2016, la concurs se vor înregistra în perioada 13 – 20 mai 2016. Verificarea şi avizarea dosarelor candidaţilor de către comisia judeţeană de organizare şi desfăşurare a concursului şi consilierul juridic al inspectoratului şcolar se vor face în zilele de 23 şi 24 mai, urmând ca în perioada 24 – 27 mai candidaţii să-şi valideze, prin semnătură, înscrierea. Excepţie fac absolvenţii promoţiei 2016, care îşi vor putea valida înscrierea în zilele de 14 şi 15 iulie. Neprezentarea la validare a absolvenţilor din promoţiile anterioare atrage după sine anularea înscrierii la concurs. Lista candidaţilor înscrişi şi graficul privind susţinerea probelor practice/orale şi a inspecţiilor speciale la clasă se va afişa până la data de 30 mai 2016.