Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă din Călăraşi oferă şomerilor peste 80 de locuri de muncă.

Lista posturilor disponibile, pe domenii de activitate, sunt următoarele: administraţie publică/servicii publice: consilier superior (un post), agent curier (un post), expert serviciul dezvoltare (două posturi), asistent registrator principal (un post), expert compartiment formare (un post), expert birou verificare plăţi (un post), consilier juridic (un post); alimentaţie publică: lucrător comercial (un post), brutar (cinci posturi), şofer (două posturi), muncitor necalificat (trei posturi), patiser (trei posturi); confecţii textile: confecţioner decorator (un post), inginer mecanic (un post), inginer instalaţii (un post), agent de pază (un post), muncitor necalificat (cinci posturi), confecţioner maşinist (zece posturi); construcţii: referent specialitate marketing (un post), operator la maşini-unelte cu comandă numerică (două posturi), manipulant mărfuri (cinci posturi), concasorist (un post), excavatorist (un post), muncitor necalificat căi ferate (două posturi), instalator apă canal (un post), instalator sanitar (un post); alte activităţi: electrician (două posturi), şofer B (un post), inginer agronom (patru posturi), manipulant mărfuri (patru posturi), agent vânzări (patru posturi), tehnician agronom (patru posturi), mecanic agricol (partru posturi), muncitor necalificat (un post), femeie de serviciu (două posturi), patiser (un post).

Şomerii interesaţi să ocupe un post vacant se pot adresa Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă din Călăraşi.