În cadrul Programului Iluminat Public, în data de 24 iulie 2020, la ora 10:00, au început înscrierile unităților administrativ-teritoriale care doresc să obțină fonduri pentru înlocuirea corpurilor de iluminat având un consum ridicat de energie electrică cu corpuri de iluminat cu LED.

În aplicația informatică sunt înscrise, până la acest moment, peste 800 de solicitări.

„Observ cu bucurie că există un interes deosebit pentru acest program din partea unităților administrativ-teritoriale din toată țara. În primele zece minute de la deschiderea înscrierilor în aplicația informatică au fost înregistrate 700 de solicitări. Mă bucur să constat cât de multe administrații publice locale sunt receptive la programele noastre de finanțare și identifică posibilităţile de dezvoltare ale localităților respective, cu beneficii pe termen mediu și lung pentru protejarea mediului înconjurător”, a declarat preşedintele Administrației Fondului pentru Mediu (AFM), Andreea Kohalmi – Szabo.

Programul Iluminat Public se adresează administraţiilor publice locale care pot beneficia de fonduri pentru îmbunătăţirea sistemului de iluminat public prin utilizarea corpurilor de iluminat cu LED, cu eficienţă energetică ridicată.

Finanţarea se acordă în proporţie de maximum 90% din cheltuielile eligibile şi în limita sumelor ce pot fi acordate pentru fiecare categorie de solicitanţi, astfel: UAT cu o populaţie de până la 4.000 de locuitori – maximum 500.000 de lei; UAT cu o populaţie de peste 4.001 locuitori – maximum 1.000.000 lei.