Ministerul Educaţiei Naţionale a centralizat situaţia cererilor de înscriere în învățământul primar pentru anul şcolar 2019 – 2020 depuse în prima etapă prevăzută în calendarul aprobat (4 – 22 martie). În judeţul Călăraşi au fost depuse peste două mii de cereri de înscriere.

 

Potrivit datelor înregistrate în sistem, au fost completate și depuse, în judeţul Călăraşi, 2.008 cereri. Dintre acestea, 1.721 cereri vizează copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2019, inclusiv, iar 287 de cereri vizează copiii care vor împlini vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2019, inclusiv.

Lista copiilor înmatriculaţi, informaţii privind numărul locurilor rămase libere şi situația copiilor neînscrişi după prima etapă vor fi afişate în unităţile de învăţământ şi pe site-urile acestora, respectiv al Inspectoratului Şcolar Judeţean Călăraşi, vineri, 29 martie.

A doua etapă rezervată completării/depunerii/validării cererilor-tip de înscriere este programată între 2 și 8 aprilie a.c. și se adresează copiilor care nu au fost înscriși/nu au participat în prima etapă, cererile fiind completate din nou, în funcție de locurile disponibile.

Listele finale vor fi afișate în data de 11 aprilie 2019. Ulterior, conform metodologiei de înscriere, în perioada 12 – 19 aprilie, Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi va centraliza și soluționa cererile părinților/tutorilor legal instituiți/reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși în vreo unitate de învățământ, având în vedere, cu prioritate, interesul educațional al copilului.