În perioada 6 – 19 martie 2018, au fost depuse 144 de proiecte de manuale școlare, vizând 83 de discipline din planurile-cadru pentru clasele I – VI (45 din ciclul primar și 38 din ciclul gimnazial).

Conform calendarului evaluării proiectelor de manuale școlare pentru anul școlar 2018 – 2019, în intervalul 20 martie – 11 mai sunt prevăzute următoarele etape: evaluarea proiectelor de manuale școlare și comunicarea rezultatelor, depunerea și soluționarea eventualelor contestații, respectiv avizarea proiectelor de manuale școlare.

Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Educaţiei Naţionale (MEN), evaluarea calității științifice și didactice a conținutului fiecărui proiect de manual școlar este realizată de trei evaluatori cooptați (cadre didactice din învățământul preuniversitar) și un specialist extern în științele educației. Procesul de evaluare a proiectelor de manuale școlare este independent și confidențial pentru toate persoanele implicate. Un proiect de manual școlar este declarat admis dacă în urma respectării criteriilor de calitate științifice și didactice întrunește minimum 85 de puncte din o sută posibile. Proiectele de manuale școlare admise după încheierea tuturor sesiunilor de evaluare/reevaluare vor fi supuse unui proces de avizare științifică, realizat de un cadru didactic din învățământul superior, specialist în domeniul/disciplina pentru care a fost propus fiecare proiect.

“Reamintim în acest context că remunerațiile pentru autorii/grupurile de autori cu cel mai mare punctaj, ale căror manuscrise vor fi publicate ca manuale școlare la disciplinele din învățământul primar cu una sau două ore pe săptămână, sunt de 25.000 de lei (brut), în timp ce pentru disciplinele cu trei sau mai multe ore pe săptămână, din cadrul aceluiași ciclu de învățământ, suma aprobată este de 35.000 de lei (brut). În ceea ce privește învățământul gimnazial, remunerația pentru autorii/grupurile de autori care vor avea manuale aprobate la disciplinele cu o oră pe săptămână este de 25.000 lei (brut), la disciplinele cu două ore pe săptămână – 35.000 de lei (brut), iar la disciplinele cu patru ore pe săptămână – 45.000 de lei (brut)”, informează MEN.