Anul şcolar 2017 – 2018 a început cu probleme în judeţul Călăraşi. Astfel, 103 unităţi de învăţământ, din care 33 sunt şcoli, iar 70 sunt grădiniţe, nu deţin autorizaţii sanitare de funcţionare.

Potrivit informaţiilor furnizate de către reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) din Călăraşi, motivele pentru care acestea nu deţin autorizaţii sanitare sunt următoarele: spaţiile de învăţământ sunt subdimensionate, supraaglomerate; învăţământul primar se desfăşoară în schimbul II; curţile sunt parţial neamenajate, fără aparate de joc pentru preşcolari; nu se asigură apă potabilă curentă; aprovizionarea cu apă potabilă se realizează din surse proprii, nefiind investigată potabilitatea apei; mobilierul este insuficient şi neadecvat vârstei; nu există spaţii special destinate păstrării produselor alimentare, distribuite conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 96/2002; nu există spaţii pentru păstrarea materialelor şi ustensilelor destinate efectuării salubrizării şi decontaminării suprafeţelor; personalul de îngrijire este insuficient raportat la suprafaţa unităţilor de învăţământ şi la numărul şcolarilor şi preşcolarilor; orarul este întocmit necorespunzător, pauza dintre schimburi nu permite efectuarea aerisirii sălilor de clasă, salubrizării şi decontaminării suprafeţelor; nu există platforme betonate, racordate la reţeaua de apă şi canalizare/fosă septică, pentru depozitarea containerelor de gunoi; grupurile sanitare sunt de tip latrină, fără căi de acces betonate; iluminatul artificial este necorespunzător (surse de iluminat neprotejate cu globuri mate); există şcoli şi grădiniţe care  funcţionează în aceeaşi clădire, fără circuite separate; nu se asigură asistenţă medicală prin cabinete medicale proprii sau prin medicii de familie, întrucat primăriile nu au încheiat contracte cu medicii acuzând lipsa de fonduri; nu se întocmeşte documentaţie şi nu se solicită autorizaţie sanitară la Biroul de avize şi autorizaţii din cadrul DSP Călăraşi, de către directorii instituţiilor de învăţământ, după efectuarea modernizărilor, reabilitărilor.

Neconformităţile la normele de igienă sunt preponderent întâlnite în mediul rural. În anul 2016, opt unităţi de învăţământ din judeţ au primit autorizaţie, în timp ce în acest an doar trei instituţii şcolare au solicitat şi obţinut autorizaţie sanitară. În judeţul Călăraşi 204 unităţi de învăţământ deţin autorizaţii sanitare de funcţionare, 74 dintre acestea fiind în mediul urban şi 130 în cel rural. Reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică din Călăraşi ne-au mai precizat că acţiunea tematică de învăţământ dispusă de Ministerul Sănătăţii va fi demarată în perioada 12 – 30 septembrie 2017, prioritare fiind unităţile de învăţământ în care s-au constatat neconformităţi şi care nu deţin autorizaţii sanitare de funcţionare.