Planul de Mobilitate Urbană Durabilă, Strategia Smart City pentru perioada 2021 – 2027 și Zona Urbană Funcțională Călărași, în dezbatere publică

Municipiul Călărași implementează, în calitate de beneficiar, proiectul cu titlul „Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri simplificate pentru cetățeni la nivelul administrației publice Călărași”, finanțat din Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020. Valoarea proiectului este de aproximativ 0,63 de milioane de euro.

Una dintre cele mai importante activități ale proiectului constă în actualizarea documentațiilor de dezvoltare strategică realizate la nivelul municipiului Călărași (SIDU și PMU) și extinderea teritorială a acestora și pentru Zona Urbană Funcțională Călărași (ZUF) precum și extinderea temporală, adică adresabilitatea lor pentru perioada 2021 – 2027. De asemenea, prin proiect se va realiza, pentru prima oară la nivelul municipiului și al ZUF, o strategie smart city. Aceste trei documente reprezintă elemente de fundamentare a noilor proiecte pe care Municipiul Călărași și celelalte nouă UAT-uri din ZUF le vor iniția în vederea obținerii finanțărilor nerambursabile din fonduri europene, guvernamentale și locale în perioada de programare 2021 – 2027.

În acest sens, un prim pas foarte important a fost reprezentat de atragerea în ZUF, alături de Municipiul Călărași, a altor nouă entități (UAT-uri: Roseți, Modelu, Ciocănești, Cuza Vodă, Dichiseni, Dragalina, Grădiștea, Ștefan Vodă și Vâlcelele,) situate la o distanţă de maxim 30 de kilometri de municipiul Călărași și care vor benenficia de o dezvoltare comună și complementară cu acesta, având astfel acces la surse noi de finanțare.

Săptămâna trecută, în sala de ședințe a Primăriei Municipiului Călărași a avut loc dezbaterea publică a documentațiilor de

planificare strategică: Plan de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) și Strategia Smart City pentru perioada 2021 – 2027 pentru Municipiul Călărași și Zona Urbană Funcțională Călărași, documentații aflate în etapa finală de realizare, aflându-se în etapa de avizare la Agenția pentru Protecția Mediului Călărași, după ce, începând cu data de 13 octombrie 2021 s-au aflat în dezbatere publică, în vederea consultării. Astfel, acestea vor putea fi aprobate prin HCL și puse la dispoziția publicului pentru informarea acestuia cu privire la propunerile de proiecte identificate a fi promovate în perioada 2021 – 2027, de care UAT-urile membre ZUF au nevoie în procesul de dezvoltare durabilă.